Випробування харчової продукції

Загальна інформація

Підрозділи Випробувального центру ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводять наступні випробування:

 

Підрозділ фізико-хімічних випробувань проводить визначення показників якості продуктів харчування та продовольчої сировини (вміст вологи, жиру, білку, вуглеводів, солі, кислоти, консервантів, цукру, сухих речовин, і т. ін.) з метою підтвердження її відповідності вимогам нормативної документації.

Підрозділ радіологічних випробувань проводить визначення вмісту радіонуклідів в продуктах харчування, воді, продовольчій сировині і будівельних матеріалах.

Підрозділ хроматографічних випробувань проводить визначення вмісту хлор- та фосфорорганіних пестицидів, вмісту мікродомішок в продуктах харчування, продовольчій сировині, ідентифікація коньяків і бренді з метою виявлення фальсифікованої продукції, визначення вмісту гістаміну, мікотоксинів, вітамінів, гормональних препаратів.

Підрозділ токсикологічних випробувань проводить визначення вмісту солей важких металів (свинцю, алюміній, бор, барій, кадмію, цинку, заліза, ртуті, міді) миш'яку, а також при необхідності хрому, нікелю, молібдену, магнію, марганцю, селену і т. ін в продуктах харчування, продовольчій сировині, дитячих іграшках.

Мікробіологічна лабораторія проводить випробування харчових продуктів, продовольчої сировини, мийних засобів за показниками:

  • Санітарно-показові мікроорганізми: визначення мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкової палички (коліформ).
  • Потенційно-патогенних мікроорганізмів: кишкова паличка (E.coli), коагулазопозитивний стафілокок, бактерії родини Proteus, ентерококи, сульфітредукуючі клостридії, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa (синьо гнійна паличка).
  • Патогенні мікроорганізми у тому числі сальмонела, лістерія.
  • Мікроорганізми мікробіологічної стабільності продукту: дріжджі і плісняві гриби.
  • Лабораторія також проводить випробування з визначення санітарно-показових вірусів –коліфагів ( кишкових бактеріофагів), молочнокислих мікроорганізмів, парагемолітичних вібріонів, визначення вмісту залишкових кількостей антибіотиків в продуктах тваринництва.

Генетична лабораторія, в якій проводиться якісне та кількісне визначення вмісту генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині.

 

Сертифікати, свідоцтва, ліцензії

Атестастат про акредитацію - № 20098

Документи

Форма протоколу випробувань

Перелік випробувань (досліджень), які необхідні для експорту продукції

Правила відбору та транспортування зразка

Акт відбору зразків продукції

Підрозділи, що надають послугу:

Випробувальний центр

Випробувальний центр (ВЦ) ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" акредитований Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність у відповідності до вимог ДСТУ ISO 17025:2017 (атестат акредитації № 20098 від 20.06.2019 р.), має право на використання Знаку ILAC MRA у поєднанні з національним знаком акредитації, що надає докази високого рівня проведення випробувань та визнання результатів нашої роботи (протоколів випробувань) на європейському рівні. Випробувальна база та кваліфікація персоналу випробувального центру дозволяє бути одним з провідних підрозділів ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ", що контролює якість та безпеку продукції в західному регіоні.

                

Керівник підрозділу:
Чабан Надія Василівна

м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

testlabif@gmail.com

(0342)535640; +38(050)1484873

Форма замовлення послуги