Випробування харчової продукції

Загальна інформація

Випробувальні підрозділи ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводять наступні випробування:

 

Підрозділ фізико-хімічних випробувань проводить визначення органолептичних показників та основних фізико–хімічних показників: масової частки вологи, жиру, лужності, золи, кухонної солі, цукрів, сахарози, редукувальних речовин, білка, наявності рослинних жирів, гідроксиметилфурфуролу, кислотності, клейковини, нітратів, нітритів, домішок, кофеїну, крохмалю, активність уреази, загального екстракту, кісткових вкраплень в мясних виробах, кислотного, колірного, пероксидного, йодного числа, масової концентрації фторидів, хлоридів, сульфатів, поліфосфатів, амонію, іонів кальцію, магнію, марганцю, глюкозинолатів, цукристості буряків та ін. з метою підтвердження її відповідності вимогам нормативної документації.

Підрозділ радіологічних випробувань проводить визначення вмісту радіонуклідів в продуктах харчування, воді, продовольчій сировині і будівельних матеріалах.

Підрозділ хроматографічних випробувань проводить визначення вмісту хлор- та фосфорорганічних пестицидів, вмісту мікродомішок в продуктах харчування, продовольчій сировині, ідентифікацію коньяків і бренді з метою виявлення фальсифікованої продукції, визначення вмісту гістаміну, мікотоксинів, вітамінів, гормональних препаратів, ерукової кислоти.

Підрозділ токсикологічних випробувань проводить визначення елементного складу (токсичні елементи) - свинець, кадмій, миш’як, ртуть, мідь, цинк, алюміній, барій, кобальт,  літій, молібден, нікель, селен, сурма, бор, хром, стронцій, кремній, марганець, залізо, калій, кальцій, натрій, магній  та ін. в питній воді, продуктах харчування, продовольчій сировині, дитячих іграшках, а також визначення залишкової кількість мікотоксинів методом ІFA.

Мікробіологічна лабораторія проводить випробування харчових продуктів, продовольчої сировини, мийних засобів за показниками:

  • Санітарно-показові мікроорганізми: визначення мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкової палички (коліформ).
  • Потенційно-патогенних мікроорганізмів: кишкова паличка (E.coli), коагулазопозитивний стафілокок, бактерії родини Proteus, ентерококи, сульфітредукуючі клостридії, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa (синьо гнійна паличка).
  • Патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонела, лістерія.
  • Мікроорганізми мікробіологічної стабільності продукту: дріжджі і плісняві гриби.
  • Визначення санітарної стерильності.

Генетична лабораторія, в якій проводиться якісне та кількісне визначення вмісту генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині.

 

Документи

Форма протоколу випробувань

Перелік випробувань (досліджень), які необхідні для експорту продукції

Правила відбору та транспортування зразка

ЗАЯВКА на випробування

Підрозділи, що надають послугу:

Випробувальний центр

Випробувальні підрозділи  ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” акредитовані Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність та незалежність відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), мають право на використання Знаку ILAC MRA у поєднанні з національним знаком акредитації.

 

Випробувальні підрозділи оснащені необхідним сучасним обладнанням, що дозволяє проводити визначення широкого спектру показників якості та безпеки різних видів продукції.

Послуги випробувальних підрозділів надаються висококваліфікованим та досвідченим персоналом, що дозволяє забезпечити високий рівень якості випробувань, проводити діяльність незалежно з дотриманням правил конфіденційності, забезпечити задоволення потреб замовників у найкоротший термін та у повному обсязі.

 

Випробувальний центр (ВЦ) ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”атестат акредитації № 20098 від 20.06.2024 року.             

Керівник підрозділу:
Чабан Надія Василівна

testlabif@gmail.com

(0342)535640; +38(050)1484873

Випробувальна лабораторія Тернопільської філії

ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” - атестат акредитації № 20121 від 16.02.2024 року. 

Керівник підрозділу:
Мартиняк Світлана Степанівна

vlcsms@i.ua

(0352)522387; +38(096)2248677

Випробувальна лабораторія Чернівецької філії

ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” - атестат акредитації № 20075 від 30.12.2023 року. 

Керівник підрозділу:
Братенко Любов Степанівна

l0503742093@gmail.com

+38(050)3742093; +38(067)9660584