Добровільна сертифікація

Загальна інформація

    Важливу роль в захисті інтересів українського товаровиробника, підвищенні якості та безпеки продукції відіграє сертифікація (оцінка відповідності). Орган з оцінки відповідності ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" (ООВ ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ") акредитовано Національним агенством з акредитації України (НААУ) на право проведення робіт з сертифікації (оцінки відповідності) продукці, послуг та систем управління, а також як Орган з оцінки відповідності продукції в сфері дії Технічних регламентів України.

    ООВ ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" проводить роботи з сертифікації таких видів продукції та послуг:

 • ЕЛЕКТРОПОБУТОВЕ ТА АНАЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ
 • РУЧНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ МАШИНИ, РУЧНІ НЕЕЛЕКТРОФІКОВАНІ МЕХАНІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ, ПЕРЕНОСНІ ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ СЛЮСАРНО-МОНТАЖНИЙ З ІЗОЛЮВАЛЬНИМИ РУКОЯТКАМИ
 • АПАРАТУРА РАДІОЕЛЕКТРОННА ПОБУТОВА ТА ПРОФЕСІЙНА
 • ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 • ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ, М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ХАРЧОБЛОКІВ
 • ІГРАШКИ
 • МИЙНІ ЗАСОБИ
 • ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛООБРОБНЕ ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ
 • ТОВАРИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 • ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧА СИРОВИНА
 • НАФТОПРОДУКТИ
 • БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ ТА КОНСТРУКЦІЇ
 • ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • ПОСЛУГИ ПЕРУКАРЕНЬ ТА КОСМЕТИЧНІ ПОСЛУГИ
 • ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
 • ТОВАРИ З ПАПЕРУ ШКІЛЬНІ ТА КАНЦЕЛЯРСЬКІ
 • МЕБЛІ ТА ВИРОБИ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 • ПРОДУКЦІЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ(ХУТРОВІ ШКУРКИ ТА ВИРОБИ З НАТУРАЛЬНОГО ХУТРА, ТЕКСТИЛЬНЕ ПОКРИТТЯ)
 • ПРОДУКЦІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЗОНАФТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
 • ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНА
 • МАТЕРІАЛИ ЛАКОФАРБОВІ
 • ІГРАШКИ-ЯЛИНКОВІ ПРИКРАСИ
 • ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ
 • ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 • КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ
 • АРМАТУРА ТРУБОПРОВІДНА
 • ЗАСОБИ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 • ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
 • ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

    Роботи з сертифікації продукції, послуг і систем якості виконуються висококваліфікованими спеціалістами та експертами в різних галузях, серед яких - 11 аудиторів, 3 аудитори систем управління якості та 2 аудитори з сертифікації систем безпечності харчових продуктів. Діяльність Органу з сертифікації продукції, послуг та систем управління базується на основі досліджень випробувального центру ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" та інших 21 випробувальних центрів та Органів з сертифікації, що взаємодіють з ним.

    'Крім вітчизняних підприємств нашими клієнтами з сертифікації продукції та оцінки відповідності продукції та послуг є іноземні компанії з Франції, Німеччини, Словаччини, Чехії, Польщі, Латвії, країн СНД.

    Діяльність ООВ ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" спрямована на реалізацію державної політики в галузі сертифікації, сприяння підвищенню якості вітчизняних товарів та їх виходу на міжнародні ринки, а також захист споживача, його життя, здоров'я, захист та збереження навколишнього середовища.

    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАЯВНИКА (ВИРОБНИКА, ПОСТАЧАЛЬНИКА). 

ВИМОГИ ОРГАНУ З СЕРТИФІКАЦІЇ ЩОДО ЗАЯВНИКІВ

    Одним із основних принципів системи управління якістю та зобов’язань керівництва ОС ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" (далі ОС) є орієнтація на замовників.

    Потенційними замовниками, для яких відкритий доступ до надання ОС послуг з сертифікації та проведення випробувань, можуть бути виробники та постачальники продукції незалежно від форм власності, але за умови, що їх продукція входить до галузі акредитації ОС. Встановлення ділових стосунків з замовниками не залежить від масштабу їх організації, від членства у будь-якій асоціації чи групі, від того проводились чи раніше для них сертифікаційні роботи або випробування.

    Вивчення потреб та очікувань замовників здійснюється при безпосередньому контактуванні, проведенням опитувального анкетування, шляхом аналізу результатів робіт організацій-конкурентів, вивчення та аналізу ринку послуг сертифікації та випробувань. З цією метою представники ОС регулярно приймають участь у спільних з замовниками семінарах та зустрічах, вивчають нормативно-правову документацію та публікації з цих питань. За результатами вивчення та аналізу потреб та очікувань замовників в ОС ведуться роботи з розширення спектру послуг, які надаються, та освоєння тих, які диктують нові потреби ринку.

    Інформація щодо ОС та його діяльності наводиться у публікаціях, рекламних листках, а також на сайті ОС, періодично вона переглядається та актуалізується. Крім того, при безпосередньому зверненні замовника за інформацією щодо надання послуг з ним проводиться бесіда та надаються для ознайомлення документи, в яких викладені порядок та правила проведення оцінювання та випробувань, права та обов’язки замовників, виробників і постачальників сертифікованої продукції та підприємств, що мають сертифіковану систему якості, включаючи застереження чи обмеження щодо інформації про сертифіковану продукцію та використання Національного знаку відповідності.

    За необхідності ОС надається інформація щодо:

- акредитації органу та галузі акредитації;

- порядку проведення відбору зразків та інспекцій;

- національних, регіональних та міжнародних стандартів, на відповідність яким проводиться сертифікація, а також існуючі національні відмінності;

- основні положення стосовно схем сертифікації, правил проведення сертифікації, видачі, продовження, розширення, призупинення чи скасування сертифікатів відповідності;

- загальну інформацію щодо розмірів оплати робіт з сертифікації;

- методики розгляду апеляцій, скарг та суперечок.

    На вимогу замовника ОС надає йому додаткову інформацію

щодо оформлення заявки, крім порад чи консультацій стосовно методів вирішування питань, що перешкоджають сертифікації, на яку він претендує. Надання послуги замовнику здійснюється після отримання від нього оформленої відповідним чином заявки на проведення сертифікації, її аналізу та прийняття рішення за заявкою і укладання договору на проведення робіт. Замовник зобов'язаний виконувати вимоги правил сертифікації, які його стосуються, та умови договору. Якщо у представників ВЦ виникають сумніви щодо придатності виробу для випробувань або інші питання, то через відповідальних виконавців органу з сертифікації про це повідомляється замовник. За бажанням замовник може бути присутній при проведенні випробувань. У разі наявності негативного результату при проведенні робіт з сертифікації, виявлення невідповідностей під час проведення випробувань або затримок у виконанні робіт, про це негайно повідомляється замовник. Замовник повідомляється щодо процесу оцінювання, а також інформація, що надходить з джерела, відмінного від процесу оцінювання, на основі якої приймається рішення. Замовнику надається можливість прокоментувати її.

    Після видачі сертифіката відповідності згідно з процедурами проводиться технічний нагляд за програмою, яка надається замовнику. Взаємостосунки ОС з замовником після видачі сертифіката регламентуються ліцензійною угодою, яка підписується керівниками ОС та замовника.

Для забезпечення конфіденційності інформації, у тому числі, наданої замовником, в ОС розроблена робоча інструкція ІООВ.06:2012, яка встановлює відповідні вимоги, і лише у випадку, якщо закон вимагає передачі конфіденційної інформації замовника третій стороні, то ОС обов'язково інформує замовника про це.

    У разі потреби проведення змін у стандартах, що розповсюджуються на сертифіковану продукцію, або у правилах сертифікації замовник повідомляється про це не пізніше, ніж за шість місяців до моменту введення змін в дію. Коли зміни прийнято і опубліковано орган сертифікації контролює, щоб замовник, якого стосуються ці зміни, вніс необхідні поправки у документацію на цю продукцію у визначений термін.

    У разі планування постачальником змін та модифікації продукції, технології виробництва або системи управління якістю, що можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції, він інформує про це орган з сертифікації, який визначає, чи потребують зазначені зміни додаткових робіт з оцінювання. У разі необхідності таких робіт, постачальник не має права випускати сертифіковану продукцію до того часу, доки орган з сертифікації не дасть постачальнику відповідного повідомлення.

При надходженні до Замовника (постачальника) скарг від споживачів стосовно відповідності сертифікованої продукції вимогам стандартів, всі вони реєструються та надається доступ органу з сертифікації до цих зареєстрованих даних. Постачальник вживає коригувальні заходи для усунення скарг та невідповідностей вимогам, які були підтверджені у продукції або послугах під час сертифікаційних випробувань. Постачальник документально оформляє проведені коригувальні заходи та надає їх органу з сертифікації на його вимогу.

    OC має право вимагати від Замовника, щоб він:

- завжди виконував відповідні положення сертифікації;

- створював усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації на експертування та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (зокрема звіти про внутрішні перевірки), а також доступ до персоналу, з метою оцінювання (наприклад, випробовування, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання) і розглядання скарг;

- приймав групу з аудиту (якщо це передбачено обраною схемою сертифікації), склад якої попередньо погоджується з ним; до складу групи з аудиту можуть входити спостерігачі (наприклад, аудитори з акредитації або аудитори-стажисти);

- робив заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;

- не використовував сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу сертифікації і не робив будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які орган сертифікації може розглядати, як несанкційовані чи такі, що вводять в оману;

- у разі призупинення дії або скасування сертифікації припинив використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вернув на вимогу органу сертифікації всі документи з сертифікації;

- використовував сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

- забезпечував гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;

- посилаючись на свій сертифікат у засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримувався вимог органу сертифікації.

- надав будь-які необхідні пояснення, якщо заявлена галузь сертифікації пов'язана з конкретною системою чи типом системи, якими керує орган сертифікації.

 

ПРИМІТКА:

1. Інформацію щодо схем сертифікації, процедур оцінювання, правил та процедур для надавання і підтримування сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, призупинення, скасування або відмови від сертифікації можна отримати у відділі сертифікації продукції та послуг за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, кабінет № 11, або написавши листа на електронну скриньку : vsppifdcsms@gmail.com

2. Опис засобів, за допомогою яких орган з сертифікації одержує фінансову підтримку та загальну інформацію щодо оплати за послуги, що надаються заявникам та клієнтам можна отримати у відділі сертифікації продукції та послуг за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, кабінет № 11, або написавши листа на електронну скриньку : vsppifdcsms@gmail.com

 

    Опис прав та зобов’язань заявників та клієнтів:

    Заявник має право отримувати від ОС:

 1. додаткову інформацію щодо оформлення заявки;

 2. докладний актуалізований опис процедур з оцінювання і сертифікації відповідно до кожної схеми сертифікації;

 3. інформацію стосовно документів, що містять вимоги до сертифікації;

 4. інформацію відносно прав та обов'язків постачальників сертифікованої продукції;

та подавати апеляції та оскаржувати рішення ОС.

    Заявник (клієнт) зобов'язаний:

 1. виконувати відповідні положення програми сертифікації;

  • створювати усі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавати документацію на експертизу та доступ до всіх галузей, зареєстрованих даних (зокрема звіти про внутрішні перевірки), а також доступ до персоналу, з метою оцінювання (наприклад, випробовування, інспектування, оцінювання, повторне оцінювання) і розглядання скарг;

  • робити заяви, що стосуються сертифікації тільки у тій сфері діяльності, стосовно якої було надано сертифікацію;

  • не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу з сертифікації і не робити будь-яких заяв про сертифікацію своєї продукції, які орган сертифікації може розглядати, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;

  • у разі призупинення дії чи скасування сертифікації припиняти використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і повертати на вимогу органу сертифікації всі документи з сертифікації;

  • використовувати сертифікат лише для зазначення того, що продукцію сертифіковано відповідно визначеним стандартам;

  • забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат чи звіт або будь-яку їх частину не буде використано, щоб вводити в оману;

  • посилаючись на свій сертифікат в засобах інформації (документах, брошурах або рекламних матеріалах), дотримуватися вимог органу сертифікації.

 

    Інформація щодо процедур розгляду скарг та апеляцій

    При виникненні спірних питань і бажання замовника опротестувати прийняті ОС рішення при проведенні сертифікації, він має право подавати скарги або апеляції до органу з сертифікації, але не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняті рішення. При надходженні скарг та апеляцій в органі сертифікації створюється апеляційна комісія, яка розглядає та приймає рішення за кожною апеляцією.

    Персонал, включаючи керівний, не повинен приймати участі в розгляді будь-якої апеляції, якщо він був задіяний протягом останніх двох років у відношенні з замовниками (постачальника, апеляція якого розглядається). Скарги та апеляції повинні реєструватися у журналі реєстрації скарг та апеляцій.

    Розгляд скарг та апеляцій в ОС ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" проводиться відповідно до вимог інструкції ІООВ.13:2012 «Інструкція. Подання і розгляд апеляцій».Ознайомитися з інструкцією можна у відділі сертифікації продукції та послуг за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, кабінет № 11, або написавши листа на електронну скриньку : vsppifdcsms@gmail.com

 

Сертифікати, свідоцтва, ліцензії

Атестат про акредитацію ООВ ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" - № 10135

Документи

Сфера акредитації ООВ ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"

Заявка на проведення сертифікації продукції

Заявка на проведення сертифікації будівельних матеріалів

Заявка на проведення сертифікації послуг ресторанного господарства

Заявка на проведення сертифікації послуг з тимчасового розміщення

Декларація неупередженості органу сертифікації

Політика якості органу сертифікації

Реєстр сертифікатів

Реєстр сертифікатів

Підрозділи, що надають послугу:

Відділ сертифікації продукції та послуг

Керівник підрозділу:
Молінський Віктор Петрович

м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

vsppifdcsms@gmail.com

(0342)535642; (0342)535644; (0342)535645

Форма замовлення послуги