Доступ до публічної інформації

Згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

    Надання публічної інформації ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” здійснюється у відповідь на інформаційний запит на отримання публічної інформації.

    З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

    Запит на інформацію має містити:

 • 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

    Згідно Закону України „Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

    Відповідно до статті 23 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

    Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Для оформлення запиту звертатись:

усно: за телефоном (0342)530200; (0342)535617

електронною поштою: ifstandartmetrology@gmail.com

Форми для подання інформаційного запиту

- Приклад форми запиту від об’єднань громадян (зразок)

- Приклад форми запиту від юридичних осіб (зразок)

- Приклад форми запиту від фізичних осіб (зразок)

Інформація обов'язкова для оприлюднення

Згідно статті 73 ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація:

 • цілі діяльності державного унітарного підприємства та стан їх досягнення;
 • квартальна, річна фінансова звітність державного унітарного підприємства за останні три роки;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності державного унітарного підприємства за останні три роки;
 • статут державного унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника державного унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • річні звіти керівника державного унітарного підприємства;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника державного унітарного підприємства;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності щодо державного унітарного підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності державного унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є державне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";
 • інформація про операції та зобов’язання державного унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання державного унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Відділ систем управління

 • Інформація про організаційну структуру Органу сертифікації, його функції, повноваження, основні завдання та напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи
 • Нормативні документи та нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Органу сертифікації
 • Перелік та умови отримання послуг Органу сертифікації
 • Порядок складання та подання  заявок на сертифікацію
 • Порядок оскарження рішень Органу сертифікації
 • Інформація про процедури сертифікації
 • Інформація про форми бланків сертифікатів
 • Інформація про видані сертифікати
 • Інформація про умови надання послуг, перелік документів необхідних для надання послуг, їх зразки
 • Інформація про проекти нормативних та нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Органу сертифікації

Відділ оцінки відповідності продукції та послуг

 • Інформація про організаційну структуру Органу сертифікації, його функції, повноваження, основні завдання та напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи
 • Нормативні документи та нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність Органу сертифікації
 • Перелік та умови отримання послуг Органу сертифікації.
 • Порядок складання та подання запитів щодо обов’язкової сертифікації, подання заявок на сертифікацію
 • Порядок оскарження рішень Органу сертифікації
 • Інформація про процедури сертифікації
 • Інформація про форми бланків сертифікатів
 • Інформація про видані сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання
 • Інформація про умови надання послуг, перелік документів необхідних для надання послуг, їх зразки
 • Інформація про проекти нормативних та нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Органу сертифікації

Сектор стандартизації

 • Інформація про функції сектору, повноваження, основні завдання та напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи
 • Нормативні документи та нормативно-правові акти, якими регламентується діяльність сектору стандартизації
 • Перелік та умови отримання послуг сектору стандартизації
 • Інформація про форми бланків замовлення послуг

Центр калібрування та повірки ЗВТ

 • Інформація про організаційну структуру підрозділу,  основні функції, основні завдання, напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи
 • Інформація щодо галузей уповноваження (атестації) та свідоцтва про уповноваження (атестації) на право проведення метрологічних робіт
 • Інформація про вартість повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до затвердженого "Переліку засобів вимірювальної техніки, що повіряються ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
 • Інформація щодо порядку затвердження переліків ЗВТ в ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” та бланк "Перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці"
 • Порядок приймання та видачі засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Випробувальний центр

 • Інформація про організаційну структуру випробувального центру, основні функції, основні завдання, напрямки діяльності випробувального центру, контактна інформація, розклад роботи.
 • Перелік та умови отримання послуг, які надаються у випробувальному центру (кошторисна вартість робіт та послуг випробувального центру)
 • Форма та зразок «Акту відбору зразків продукції» та правила його оформлення
 • Інформація про галузь акредитації випробувального центру та атестат акредитації випробувального центру
 • Інформація про діючу систему управління випробувального центру

Випробувальна лабораторія Тернопільської філії

 • Інформація про організаційну структуру випробувального центру, основні функції, основні завдання, напрямки діяльності випробувального центру, контактна інформація, розклад роботи.
 • Перелік та умови отримання послуг, які надаються у випробувальному центру (кошторисна вартість робіт та послуг випробувального центру)
 • Форма та зразок «Акту відбору зразків продукції» та правила його оформлення
 • Інформація про галузь акредитації випробувального центру та атестат акредитації випробувального центру
 • Інформація про діючу систему управління випробувального центру

Центр наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу

 • Інформація про організаційну структуру підрозділу,  основні функції, основні завдання, напрямки діяльності, контактна інформація, розклад роботи
 • Інформація щодо галузей уповноваження (атестації) та свідоцтва про уповноваження (атестації) на право проведення метрологічних робіт
 • Інформація про вартість повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до затвердженого "Переліку засобів вимірювальної техніки, що повіряються ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
 • Інформація щодо порядку затвердження переліків ЗВТ в ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" та бланк "Перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці"
 • Порядок приймання та видачі засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Випробувальна лабораторія Чернівецької філії

 • Інформація про організаційну структуру випробувального центру, основні функції, основні завдання, напрямки діяльності випробувального центру, контактна інформація, розклад роботи.
 • Перелік та умови отримання послуг, які надаються у випробувальному центру (кошторисна вартість робіт та послуг випробувального центру)
 • Форма та зразок «Акту відбору зразків продукції» та правила його оформлення
 • Інформація про галузь акредитації випробувального центру та атестат акредитації випробувального центру
 • Інформація про діючу систему управління випробувального центру