ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ПОВІРКА У ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ

22 липня 2022 р. 14:45

    У закладах харчування та ресторанного господарства дозволяються до викорис­тання засоби вимірювальної техніки, що занесені до Державного реєстру вимірювальної техніки, допущеної до використання в Україні. Науково-виробничі центри стандартизації, метрології та сертифі­кації в Україні забезпечують державний метрологічний нагляд, експер­тизу, організовують контроль за дотриманням метрологічних норм і правил та єдність вимірювання і одноманітність засобів вимірювання в нашій державі, здійснюють періодичну повірку і таврування вимірювального устаткування, вилучають з експлуатації непридатні вимірювальні прилади.

    Саме такі послуги у нашому регіоні надає ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”. У даній сфері обслуговування найчастіше використовуються такі засоби вимірювальної техніки, як: ваги та вагове устаткування, термометри, психрометри та міри місткості. Найбільш широко застосовують у торгівлі ваговимірювальні прилади, призначені для вимірювання маси товарів (вантажів). На багатьох вагах при зважуванні застосовують заходи маси - гирі. Усі види ваговимірювального устаткування періодично проходять технічний огляд і контрольні іспити на точність, чутливість, стійкість і постійність показань для з'ясування їх придатності до експлуатації. Під час технічного огляду перевіряють чистоту і справність ваг. При контрольних іспитах звіряють міру і показання ваг зі зразковими (виявлені відхилення не повинні перевищувати допустимих похибок). Прилади, що мають відхилення понад установлені стандартами допус­тимі похибки, ремонтують чи списують як непридатні до експлуатації.

ВАГИ КУХОННІ ПРОФЕСІЙНІ Найнижчі Ціни. Кредитна Лінія. Розстрочка 0% -  Інтернет-магазин CENTUR

    Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 5 червня 2014 р, який набрав чинності з 1 січня 2016 р, засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації і потрапляють під державний метрологічний нагляд (більш докладно в п.4.1.1) підлягають обов’язковій повірці згідно встановленого тимчасового міжповірочного інтервалу (Наказ Мінекономрозвитку №1474 від 13.10.2016 "Про погодження матеріалів міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих  засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, за категоріями").  Для більшості вагового обладнання цей термін дорівнює одному року, що означає, що не пізніше, ніж 365 днів з моменту минулого повірки або ремонту ваги повинні проходити планову періодичну повірку в уповноважених організаціях. Сама процедура перевірки ваг включає в себе комплекс заходів, спрямованих на підтвердження відповідності вагової техніки вимогам ДСТУ EN 45501.      Відповідно до Закону України використання неповірених ваг або обладнання з вичерпаним терміном повірки тягне за собою адміністративну відповідальність, що приводить до накладення штрафних санкцій. Нагляд за застосуванням повірених ваг і виявленням порушень здійснюється центральними органами виконавчої влади у сфері метрології.

    Заклади харчування повинні бути забезпечені холодильними установками. Холодильні і морозильні камери повинні мати достатню ємність та підтримувати харчові продукти при правильній температурі, а також бути обладнаними пристроями для вимірювання температури. Необхідно перевіряти температуру холодильного обладнання принаймні один раз на день. Також необхідно регулярно перевіряти температуру, яка встановлена на дисплеї чи панелі, з показниками контрольного термометра.  Термометри не повинні містити ртуті. Необхідно мати окремі зондові термометри для перевірки температури в товщі готових до споживання харчових продуктів та необроблених харчових продуктів. Термометр для готових до споживання харчових продуктів потрібно зберігати у чистій зоні. Зондові термометри та термометри у холодильниках  необхідно перевіряти принаймні двічі на рік, щоб переконатись в правильності показів, в уповноважених організаціях.

    Для роздрібної торгівлі алкогольними напоями  в закладах харчування використовують міри місткості. Щоб споживач був впевнений у точності дози, міри місткості повинні проходити повірку не менше одного разу на рік в уповноважених організаціях.

    Отже, щоб споживач був  задоволений якістю наданих послуг, підприємець,  який надає послуги в закладах харчування, повинен своєчасно проходити повірку засобів вимірювальної техніки і дотримуватись всіх норм Закону України.

До списку новин