Лінійно-кутові вимірювання навколо нас

11 жовтня 2021 р. 14:44

    

    Лінійно-кутові вимірювання є одним з наймасовіших видів вимірювань в машинобудуванні та приладобудуванні, де вимірювання цих величин займають до 80 % від всіх вимірювань. Точність лінійних вимірювань є також основою для можливості точних вимірювань ряду інших величин: сили, тиску, твердості, об’єму і інших. З історичних документів відомо, що першими лінійно-кутовими присторями користувались ще біля 3 тис. років до н.е. при будівництві зрошувальних каналів в Вавилоні, Єгипті і Китаї. Якість продукції, що випускається на підприємствах, багато в чому залежить від кількості і якості вимірювань, за допомогою яких контролюються як технологічні параметри виробничих процесів, так і параметри, характеристики та властивості одержуваних виробів. Відповідно, конкурентоспроможність продукції багато в чому визначаються станом засобів вимірювальної техніки, що використовуються для контролю виробничих процесів.

 

    ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” надає послуги з повірки наступних законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки  відповідно до галузі уповноваження за видом вимірювання L-довжина:

- метроштоки;

- рулетки вимірювальні;

- рейки нівелірні;

- міри довжини штрихові;

- лінійки вимірювальні;

- лічильники метражу;

- машини для вимірювання текстильного полотна;

- машини шкіромірні;

- вимірювачі довжини кабелю;

- світловіддалеміри лазерні ручні,

-теодоліти;

-нівеліри;

- тахеометри;

- приймачі GPS одночастотні та двохчастотні геодезичного  призначення;

- рівнеміри;

- дефектоскопи;

- ультразвукові діагностичні прилади.

 

    Відповідно до статті 27 Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” калібруванню в добровільному порядку можуть підлягати засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері та/або поза сферою законодавчо регульованої метрології.

    Центр калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025. Фахівці ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” проводять калібрування  наступних засобів вимірювальної техніки та устатковння відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 у сфері акредитації за видом вимірювання L-довжина: 

- штангенінструмент (штангенциркулі, штангенресмаси, штангенглибиноміри);

- мікрометри;

- індикатори годинникового типу;

- кутоміри;

- мікроскопи вимірювальні та відлікові в тому числі проектори і лупи вимірювальні;

- стрічки і рулетки вимірювальні металеві;

- лінійки вимірювальні металеві;

- нутроміри мікрометричні та індикаторні;

- устатковання з нормованими геометричними розмірами в тому числі сита лабораторні шаблони вимірювальні, щупи;

- дефектоскопи;

- товщиноміри ультразвукові.

До списку новин