Про нас

    ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” (ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”) створено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та отримання прибутку.
        Предметом діяльності ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” є:
- надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційних послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;
- здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів;
- виконання функцій наукового метрологічного центру;
- виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності, а також в інших сферах діяльності, що не заборонені законодавством та передбачені Статутом.

    Історія забезпечення єдності вимірювань на Прикарпатті сягає в глибоку давнину. У Галицькому князівстві віддавна застосовувались загальнослов'янські міри довжини, ваги, об'єму. Конституцією Польщі 1565 року, а пізніше 1764 року в Галичині, вони були закріплені як загальнодержавні міри. У вересні 1788 року австрійським спеціальним декретом місцеві міри залишились в силі, а для нагляду над ними створилась спеціальна державна служба — інспекторат мір і ваг при Галицькому намісництві. У 1871 році в Галичині, як і в усій Європі, були впроваджені метричні міри, а в 1875 році прийнято закон про створення органів державного метрологічного нагляду на місцях. В XX століття Галичина ввійшла з розвиненою метрологічною службою, що грунтувалась на відповідній технічній базі.

    ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” веде свій літопис з 2 лютого 1940 року, коли при Івано-Франківському (на той час Станіславському) облвиконкомі був створений підрозділ з 6 осіб державної метрологічної служби Комітету в справах мір і вимірювальних приладів при Раді міністрів УРСР.

    Хронологія розвитку підприємства:

  • 1979 р. - Створена лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою
  • 1983 р. - На базі лабораторії створено Центр стандартизації та метрології
  • 1996 р. - Змінено назву на „Івано-Франківський державний центр стандартизації метрології та сертифікації” (ІФДЦСМС)
  • 2003 р. - Наказом Держспоживстандарту України від 12 вересня 2003 р. ІФДЦСМС був перетворений в Державне підприємство „Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації” (ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”), підпорядковане Держспоживстандарту України
  • 2007 р. - Державне підприємство „Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
  • 2012 р. - Державне підприємство „Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” (входить в структуру Мінекономрозвитку України)
  • 2019 р. - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” (входить в структуру Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України)
  • 2021 р. - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ” (входить в структуру Міністерства економіки України)

    На сучасному етапі ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” є організацією з розвиненою інфраструктурою, виробничими площами понад 2000 кв.м, із загальною кількістю працюючих більше 200 чоловік. У складі Центру успішно працюють 16 структурних підрозділів, в тому числі 2 лабораторії у м.Коломия та м.Калуш Івано-Франківської області, та 3 відокремлені структурні підрозділи - Закарпатська філія ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”, Тернопільска філія ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”, Чернівецька філія ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”.

Коротка назва: ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"
Повна назва: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
E-mail: ifstandartmetrology@gmail.com
Свідоцтво платника ПДВ: 100111634
ІПН: 025681709154
Рахунки:
Рахунок UA723204780000026000212000533
Банк ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО 320478