ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”)
є науковим метрологічним центром

 

         

 

ДП “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ“ оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2023 рік!

1. Інформація про підприємство

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Уповноважений орган управління – Міністерство економіки України

Державне комерційне унітарне підприємство

Суб’єкт малого підприємництва

Не є підприємством, що становить суспільний інтерес

Платник податку на прибуток, платник ПДВ

Основний код КВЕД: 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Адреса: вул. Вовчинецька, 127, м.Івано-Франківськ, 76007

Тел. (0342)535617

e-mail: ifstandartmetrology@gmail.com

веб-сайт: http://www.ifdcsms.com.ua/uk/

2.Порядок подання конкурсних пропозицій

Для участі у конкурсі потенційний учасник повинен відповідати таким критеріям та вимогам:

    1) включений до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств.

    2) має достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності. У разі залучення до надання цих послуг аудиторів та інших працівників, які не є працівниками за основним місцем роботи суб’єкта аудиторської діяльності, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний вжити заходів для недопущення зниження якості внутрішнього контролю. Участь працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють не за основним місцем роботи, у виконанні завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності не впливає на обсяг відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, яка на нього покладається відповідно до законодавства та договору, укладеного з юридичною особою, якій надаються відповідні послуги.

    3) зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надати копію страхового сертифіката).

    4) повинен надати проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору з аудиту річної фінансової звітності ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.

Конкурсні пропозиції подаються претендентами особисто або надсилаються на електронну адресу та на поштову адресу Підприємства.

Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи суб’єкта аудиторської діяльності.

Копії документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції, повинні бути завірені відміткою «Копія» та «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Претендент має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кожен претендент має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

3. Строк подання конкурсних пропозицій:

З  00 год. 01 хв. 01.02.2024 до 23 год. 59 хв. 14.02.2024 включно.

4. Відомості про предмет та об’єм перевірки, кінцевий термін формування аудиторського висновку :   

  Аудиторська перевірка річної фінансової звітності ДП «Івано-Франківськ-стандартметрологія» за 2023 рік. Термін –  до 30 квітня 2024 року.

5. Адреса та місцезнаходження осіб відповідальних за відбір суб’єктів аудиторської діяльності :

вул.Вовчинецька, 127, м. Івано-Франківськ, 76006.

Контактний телефон: (0342)535625.

Новини

Екскурсія на тему "Контроль якості харчових продуктів"
28 лютого 2024 р. 08:51

Ознайомча екскурсія на тему „Контроль якості харчових продуктів” для студентів

Детальніше...
Оцінка відповідності неавтоматичних зважувальних приладів
28 лютого 2024 р. 08:15

Відповідно до вимог статті 16 Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність” та статті 11 Закону України „Про технічні регламенти та оцінку відповідності” введені в обіг, надані на ринок або введені в експлуатацію законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки повинні відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до них.

Детальніше...
Мультиметри, тестери. Як вибрати?
27 лютого 2024 р. 15:09

Мультиметри, тестери. Як вибрати?

Детальніше...