Food testing

General information

Підрозділи Випробувального центру ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводять наступні випробування:

 

Підрозділ фізико-хімічних випробувань проводить визначення показників якості продуктів харчування та продовольчої сировини (вміст вологи, жиру, білку, вуглеводів, солі, кислоти, консервантів, цукру, сухих речовин, і т. ін.) з метою підтвердження її відповідності вимогам нормативної документації.

Підрозділ радіологічних випробувань проводить визначення вмісту радіонуклідів в продуктах харчування, воді, продовольчій сировині і будівельних матеріалах.

Підрозділ хроматографічних випробувань проводить визначення вмісту хлор- та фосфорорганіних пестицидів, вмісту мікродомішок в продуктах харчування, продовольчій сировині, ідентифікація коньяків і бренді з метою виявлення фальсифікованої продукції, визначення вмісту гістаміну, мікотоксинів, вітамінів, гормональних препаратів.

Підрозділ токсикологічних випробувань проводить визначення вмісту солей важких металів (свинцю, алюміній, бор, барій, кадмію, цинку, заліза, ртуті, міді) миш'яку, а також при необхідності хрому, нікелю, молібдену, магнію, марганцю, селену і т. ін в продуктах харчування, продовольчій сировині, дитячих іграшках.

Мікробіологічна лабораторія проводить випробування харчових продуктів, продовольчої сировини, мийних засобів за показниками:

  • Санітарно-показові мікроорганізми: визначення мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкової палички (коліформ).
  • Потенційно-патогенних мікроорганізмів: кишкова паличка (E.coli), коагулазопозитивний стафілокок, бактерії родини Proteus, ентерококи, сульфітредукуючі клостридії, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa (синьо гнійна паличка).
  • Патогенні мікроорганізми у тому числі сальмонела, лістерія.
  • Мікроорганізми мікробіологічної стабільності продукту: дріжджі і плісняві гриби.
  • Лабораторія також проводить випробування з визначення санітарно-показових вірусів –коліфагів ( кишкових бактеріофагів), молочнокислих мікроорганізмів, парагемолітичних вібріонів, визначення вмісту залишкових кількостей антибіотиків в продуктах тваринництва.

Генетична лабораторія, в якій проводиться якісне та кількісне визначення вмісту генетично модифікованих організмів в харчових продуктах та сільськогосподарській сировині.

 

Certificates, licenses

Атестастат про акредитацію - № 20098

Documents

Форма протоколу випробувань

Перелік випробувань (досліджень), які необхідні для експорту продукції

Правила відбору та транспортування зразка

Акт відбору зразків продукції

Departments that provide service:

Test center

Test center of SE "IVANO-FRANKIVSK­STANDART­METROLOGY" is accredited by the National Accreditation Agency of Ukraine for technical competence and independence in accordance with ISO 17025 (certificate # 20098 from 20.06.2019) and has permission to use ILAC MRA mark together with national accreditation mark, that prove high level of testing and recognition of our testing protocols at the European level. Testing base and staff qualification allow to be one of the leading department of SE "IVANO-FRANKIVSK­STANDART­METROLOGY", that provides products quality and safety in western region of Ukraine.

                

Head of department:
Tetiana Stasiv

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127

(0342)535640

Service request form