Quality management systems certification

General information

     Сертифікація системи управління якістю проводиться з метою підтвердження відповідності системи Заявника вимогам, які викладено у стандартах ДСТУ ISO 9001:2015, ІSO 9001:2015, ДСТУ EN ISO 9001:2018.

    Сертифікація системи управління якістю здійснюється Органом з сертифікації систем управління ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" (ОС СУ) відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, ISO 19011:2018 за ініціативою організації-заявника, а також виходячи з вимог законодавства, контрактних чи інших умов.

    Процес сертифікації системи управління якістю Заявника складається з таких видів діяльності:

  • передсертифікаційні заходи; 
  • первинна сертифікація (складається з двох етапів);
  • наглядові аудити в першому і другому році після прийняття рішення про сертифікацію;
  • повторний сертифікаційний аудит;
  • спеціальні аудити (розширення сфери сертифікації, короткострокові аудити).

    Усі роботи з сертифікації оплачуються Заявником згідно з договорами. Нижче наведено покроковий перелік робіт, що стосуються сертифікації системи управління якістю.

    1. Передсертифікаційні заходи:

1.1 Скерування в ОС СУ на розгляд заявки організації-заявника на первинну сертифікацію (з усіма додатками до заявки)

1.2 Аналізування заявки та додаткової інформації від Заявника

1.3 Визначення проблемних питань та запит додаткової інформації (у разі необхідності)

1.4 Складання та надсилання Заявнику договору щодо розгляду заявки

1.5 Прийняття рішення за заявкою

1.6 Погодження із Заявником складу групи аудиторів

1.7 Складання програми аудиту для повного (трирічного) циклу сертифікації

1.8 Підтвердження Заявником програми аудиту

1.9 Складання та надсилання Заявникові договору на проведення 1-ого етапу аудиту;

    2. Первинний сертифікаційний аудит:

2.1 Призначення наказом групи з аудиту

2.2  Проведення 1-го етапу аудиту

2.3 Вирішення проблемних питань аудиту 1-ого етапу, які можуть бути класифіковані як невідповідності під час аудиту 2-ого етапу (у разі необхідності)

2.4 Підготовка висновку за результатом 1-го етапу аудиту

2.5 Опрацювання та затвердження плану для 2-го етапу (перед цим - попереднє погодження із Заявником електронною поштою графіку аудиту, що є додатком до плану аудиту) 

2.6 Надсилання заявнику висновку, договору та раху­нку-фактури  для проведення 2-го етапу аудиту, погодженого плану 2-го етапу аудиту (а також графіку аудиту)

2.7 Проведення 2-го етапу аудиту (аудит на території Замовника)

2.8 Підготовка звіту про аудит, верифікація звіту та документів з аудиту

2.9 Прийняття ОС СУ рішення щодо первинної сертифікації

2.10 Видача сертифіката та підписання із Заявником ліцензійної угоди.

 

Documents

Заявка на проведення сертифікації системи управління якістю

Опитувальна анкета для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю

Departments that provide service:

Management systems department

Head of department:
Zoriana Hrohodza

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127, L. Kurbasa str. 6

tqm.ifdcsms@gmail.com

(0342)752581; (0342)535641

Service request form