Certification of food safety management systems

General information

    Оцінка відповідності (сертифікація) системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) організації/підприємства надає можливість демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів; укріпити довіру споживачів, замовників та підвищити імідж підприємства; розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки; підвищити відповідальність персоналу підприємства за випуск безпечної продукції.

    Орган з сертифікації систем управління ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ" (ОС СУ) акредитовано Національним агентством з акредитації України (НААУ) на право проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації) системи управління організації вимогам ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018; ДСТУ ISO 22000:2007, ISO 22000:2005.

    В штаті органу з сертифікації систем управління працюють сертифіковані аудитори та технічні експерти в різних галузях виробництва харчової продукції.

    В рубриці "ОС СУ" нашого сайту розміщені Свідоцтво про акредитацію та Сера акредитації, видані НААУ нашому ОС СУ.

    Перелік документів, які подаються на сертифікацію СУБХП:

1. Заявка на сертифікацію системи управління.

2. Опитувальна анкета.

3. Нормативна та технічна документація на продукцію, виробництво якої оцінюється.

4. Програми-передумови.

5. Процедури оцінювання та контролю небезпечних чинників.

6. Інші документи на вимогу органу з сертифікації (їх перераховано в опитувальній анкеті).

    Роботи/послуги з сертифікації СУБХП:

- розгляд заявки Замовника та прийняття рішення щодо можливості надання сертифікації;

- попереднє оцінювання СУБХП, яке передбачає аналізування програм-передумов, процесів та методів визначення та оцінки небезпечних чинників; впровадження відповідних законодавчих вимог в сфері безпечності харчових продуктів;

- остаточне оцінювання відповідності СУБХП вимогам стандарту та результативності СУБХП;

- прийняття рішення про можливість видачі сертифікату на СУБХП Заявника.

Documents

Заявка на проведення сертифікації СУБХП

Опитувальна анкета для проведення попереднього оцінювання СУБХП

Departments that provide service:

Management systems department

Head of department:
Zoriana Hrohodza

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127, L. Kurbasa str. 6

tqm.ifdcsms@gmail.com

(0342)752581; (0342)535641

Service request form