Management systems certification body

General information

    Що важливо знати про Орган з сертифікації систем менеджменту ДП  „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”?

    Орган з сертифікації системи менеджменту ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” (ОС СУ) є акредитованим органом зі сторони Національного агентства з акредитації України (НААУ), тобто наші процедури сертифікації повністю відповідають міжнародним вимогам.

    Крім того, під час наглядових (інспекційних) аудитів зі сторони НААУ засвідчується, що наш ОС СУ безперервно відповідає міжнародним вимогам, які існують до органів з сертифікації систем менеджменту.

Забезпечуючи дієвість усіх процесів нашого органу з сертифікації, протягом останніх 18 років нами завойовано довіру замовників завдяки висококваліфікованих аудиторів, спеціалістів та експертів.

    Найбільше ми цінуємо те, що НАШІ КЛІЄНТИ НАМ ДОВІРЯЮТЬ. Щороку ми здобуваємо нових клієнтів, партнерів та прихильників Органу з сертифікації систем менеджменту ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”, оскільки:

 • ми пройшли незалежне підтвердження своєї компетентності (визнання НААУ);

 • ми досвідчені, фахові, відкриті та завжди цінуємо власну репутацію;

 • працюємо прозоро, незалежно, етично та неупереджено, бо НАШІ ПАРТНЕРИ – НАША ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ;

 • наші сертифікати на системи менеджменту визнаються на національному та міжнародному рівні (маємо підписану з НААУ угоду щодо використання знаку IAF MLA).

    Наші цінності та принципи відображені в Політиці з неупередженості ОС СУ та Політиці з якості.

    "Чому потрібно сертифікувати систему менеджменту?"

    Сертифікація – корисний інструмент для підвищення довіри до Вашого підприємства, яка може при цьому демонструвати, що пропоновані продукти чи послуги відповідають вимогам замовника.

    Для деяких сфер промисловості сертифікація стає обов'язковою процедурою, оскільки підтверджується відповідність третьою (незалежною) стороною. Цією третьою стороною і є орган з сертифікації.

    Системи управління є інструментом чи засобом для досягнення запланованих цілей і не є кінцевою метою для підприємства. Проте сертифікат на систему управління — це, перш за все, «візитна картка компанії», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують у компанії, керовані і перебувають під контролем керівництва компанії. Впроваджуючи систему управління, підприємство не лише досягає задоволення вимог споживачів, а й намагається перевищити їхні очікування і цілеспрямовано це здійснює.

    "Загальна інформація про системи управління: для чого і які саме?"

    Реалізація сучасних ідей і концепцій підвищення якості продукту чи послуги у відповідності з вимогами споживача досягається, перш за все, завдяки побудові системи управління (менеджменту) та впровадження такої системи на підприємстві.

    Міжнародна практика показує, що найуспішніше це завдання вирішується на основі системного підходу, що передбачає розробку та впровадження на підприємствах:

 • систем управління якістю (СУЯ) на відповідність вимогам ISO 9001,
 • систем екологічного керування (СЕУ) на відповідність вимогам ISO 14001,
 • систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП, НАССР) на відповідність вимогам ISO 22000 та інших нормативних документів,
 • систем управління гігієною та безпекою праці на відповідність вимогам OHSAS 18001 та ISO 45001,
 • інших систем управління, таких як системи управління соціальною відповідальністю, інформаційною безпекою, енергоменеджменту, комплаєнс-менеджменту, неперервності бізнесу (ISO 26001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 19600, ISO 22301),
 • а також інтегрованих систем управління, які характерні відповідністю вимогам одночасно кількох міжнародних нормативних документів.
    "Чому варто застосовувати стандарти на системи менеджменту якості та інші системи управління ?"

    Система менеджменту якості для сучасної організації (підприємства) – це динамічна система, яка еволюціонує в часі через періоди поліпшення та інновацій. Організація 21-го століття є більш складною, ніж її попередники, і нею складніше керувати, перш за все тому, що вона повинна функціонувати в середовищі, яке мало хто міг передбачити декілька років назад. Організації на даний момент не в стані досягнути сталого успіху, не використовуючи при цьому динамічну бізнес-модель.

    У сучасних умовах розвитку економіки та суспільства чимало питань, таких, як інновації, етика, довіра та репутація, можна вважати за параметри в межах системи управління якістю. Стандарти, пов’язані з управлінням якістю (ISO 9001), екологічним управлінням (ISO 14001), енергетичним менеджментом (ISO 50001), а також інші стандарти з управління (наприклад, ISO 22000, НАССР та ін.) чітко і ґрунтовно розглядають ці питання.

Підходи до систем управління (в т.ч. управління якістю), описані в стандартах, які розробляє міжнародна організація ISO, базуються на спільних принципах. Всі вони дають змогу організації ідентифікувати ризики та можливості, а також охоплюють настанови щодо поліпшення.

Якщо проаналізувати, які три ключові змінні величини сьогодні впливають на бізнес, то це будуть (згідно даних, описаних Адріаном Дж.Сливоцьким за участі Карла Вебера в книзі «Прорив: 7 стратегій перетворення великих загроз у можливості для великого зростання»): коливання обсягів збуту, коливання собівартості, коливання цін. Стратегічний ризик в усіх своїх формах проявляє себе через ці три змінні величини. Щоб бути готовими впоратися з цими змінними, організації потрібна бізнес-модель, яка достатньо гнучка і здатна рухатися разом з коливаннями.

    Потрібно зазначити, що так чи інакше, але в кожній організації виконуються функції управління якістю, були вони формально заплановані чи ні. Для чого тоді "винаходити велосипед", якщо впровадження системи управління дає можливість підприємству побудувати та розвинути таку бізнес-модель? Завдяки їй підприємство зможе досягнути сталого успіху, при цьому віднайшовши баланс між економічно-фінансовими інтересами організації та інтересами соціального та екологічного середовища. Ось лише деякі поради щодо того, за допомогою яких ефективних підходів та особливих стратегій можна цього досягнути:

 • Знижувати постійні затрати (крім випадків, коли високі постійні затрати є бар’єром для доступу нових конкурентів);

 • Спроектувати свої виробничі потужності максимально гнучкими та простими для зміни;

 • Розвивати потужну мережу постачальників, яким делегуєте максимально доречну кількість функцій;

 • Аналізувати тривалість кожного виробничу циклу і скорочувати її – чи то час виробничої наладки, чи графіки поставок, чи програми розробки продукту, чи процес прийняття рішень;

 • Мати багато джерел кожного важливого різновиду інформації.

    Якщо ж звернути увагу на сім принципів управління якістю, які застосовано в новій версії міжнародного стандарту ISO 9001 (а також у всіх стандартах високого рівня), то вони якраз і відображають базу, на якій повинна будуватись будь-яка успішна бізнес-модель, а саме:

 1. Орієнтація на замовника

 2. Лідерство

 3. Задіяність персоналу

 4. Процесний підхід

 5. Поліпшення

 6. Прийняття рішень на основі фактичних даних

 7. Керування зв’язками.

    А якщо Ви не можете обрати для себе стратегію (бо світ занадто мінливий, а одна криза змінює іншу), то орієнтуйтесь на ці сім принципів і Ви не помилитесь.

    Крім того, якщо розглядати поряд зі звичайними організаціями ті, які зорієнтовані на прорив, то власне їх і відрізняє факт, що останні реалізують також ті можливості, які приховано негативними ризиками. Наприклад, ISO 9001 та інші стандарти високого рівня надають важливої ролі ризик-орієнтованому мисленню та застосуванню ризик-менеджменту. Кожне підприємство та його система управління є унікальними, хоча часто здається, що вони складаються з подібних процесів. Тому застосовувати стандарти на системи менеджменту варто, але системи повинні бути при цьому дієвими. Лише тоді можна буде розуміти їх цінність.

Certificates, licenses

Атестат про акредитацію ОССУ - № 8О084

Сфера акредитації ОССУ

Documents

Політика неупередженості

Політика в сфері якості

Реєстр чинних сертифікатів на системи управління в системі сертифікації (атестат акредитації НААУ № 8О084)

Реєстр чинних сертифікатів на системи управління в добровільній системі сертифікації (поза сферою акредитації НААУ)

Реєстр чинних сертифікатів на системи управління, які сертифіковані до 01.01.2018

Реєстр скасованих/призупинених сертифікатів

Методика сертифікації систем управління (витяг)

Методика проведення наглядових аудитів та повторної сертифікації систем управління (витяг)

Алгоритм розгляду апеляцій в Органі сертифікації систем управління

Алгоритм розгляду скарг в Органі сертифікації систем управління

Departments that provide service:

Management systems department

"Our main services"
 
 •     certification audits (ie third party audits) for compliance with ISO 9001, as well as ISO 22000;
 •     internal audits (using the standard ISO 19011: 2018 and compliance with many international standards for management systems);
 •     diagnostic audits (including integrated systems);
 •     and audits of companies' readiness for certification procedures according to various international standards.

    Regardless of the form of ownership, number of employees or number of areas of activity of the client, its location or scope (production / services), we maintain partnerships, providing the appropriate level of services designed to help the client: reduce risks, optimize processes, ensure sustainable development.

 

Head of department:
Zoriana Hrohodza

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127, L. Kurbasa str. 6

tqm.ifdcsms@gmail.com

(0342)752581; (0342)535641

Service request form