Confirmation of technical competence

General information

Підтвердження технічної компетентності лабораторій підприємств, установ, організацій

та фізичних осіб-підприємців на проведення вимірювань на добровільних засадах

    ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", як науковий метрологічний центр і як незалежна від замовників послуг організація, використовуючи накопичений досвід при проведенні атестації вимірювальних лабораторій у державній метрологічній системі, впровадило та здійснює оцінювання вимірювальних можливостей і встановлення технічної компетентності лабораторій суб’єктів господарювання на проведення певних вимірювань відповідно до стандарту організації України СОУ 74.9-02568176-003:2016 „Порядок оцінювання вимірювальних можливостей та встановлення технічної компетентності лабораторій суб’єктів господарювання при проведенні вимірювань. Загальні вимоги та порядок проведення” (далі Порядок).

    Цей порядок розроблений з врахуванням вимог ДСТУ ISO 10012:2005 "Система керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання", який є тотожнім перекладом міжнародного стандарту ІSО 10012:2003 Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment.

    Необхідність оцінювання та офіційного підтвердження вимірювальних можливостей лабораторій визначається суб'єктами господарювання, виходячи із власних потреб, вимог замовників вимірювань та вимог чинного законодавства. У разі прийняття позитивного рішення про підтвердження технічної компетентності, лабораторії видається Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії та Галузь технічної компетентності лабораторії.

    Визнані у відповідності з вимогами цього стандарту вимірювальні можливості лабораторій є документальним підтвердженням технічної компетентності відповідних підрозділів суб’єктів господарювання отримувати достовірні результати вимірювань з заданою точністю.

    Для отримання детальної інформації щодо підтвердження компетентності в галузі проведення вимірювань звертайтеся в ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Курбаса, 6, тел. (0342)71-56-33, e-mail: avl@ifdcsms.com.ua.

Documents

Бланк заявки на підтвердження технічної компетентності лабораторії

Departments that provide service:

Metrological support sector

Head of department:
Iryna Holovchuk

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127

avl.ifdcsms@gmail.com

(0342)535635

Service request form