Other metrological services

General information

Погодження графіків проведення періодичної повірки

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

    Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 № 1314-VII, наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 р. №193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 р. за №278/28408, затверджено “Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів” (далі — Порядок).

        Порядком встановлено форму графіка проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

    Затверджені керівниками заявників, графіки на наступний рік надсилаються у двох примірниках на погодження в ДП „ІВАНО-ФРАН­КІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРО­ЛОГІЯ”.

    Рекомендований термін подання графіків на погодження — щороку  до 01 грудня. Один примірник погодженого графіка повертається заявнику, другий залишається в ДП „ІВАНО-ФРАН­КІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРО­ЛОГІЯ”. Зміни та (або) доповнення до графіків можуть вноситися заявником протягом року, на який були погоджені графіки. За відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовим зверненням заявника.

    Погодження графіків, змін та доповнень до них здійснюється безкоштовно.

   

Погодження графіків перевірки метрологічних характеристик (атестації)

випробувального устаткування (ЗВТ)

     Для зручності в роботі замовники можуть складати графіки перевірки метрологічних характеристик (атестації) випробувального устаткування (ЗВТ).  Графіки на відповідний рік складаються у двох примірниках, затверджуються керівником замовника та направляються на погодження в ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”. Після погодження один примірник графіка направляється замовнику, другий залишається в ДП „ІВАНО-ФРАН­КІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРО­ЛОГІЯ”.

  

     Надання консультацій щодо складання графіків, приймання графіків на погодження і видачу графіків після погодження ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” здійснює за адресами, які наведені у наших контактах.

Documents

Графік проведення періодичної повірки законодавчо регульованих ЗВТ

Графік перевірки метрологічних характеристик (атестації) випробувального устаткування

Departments that provide service:

Metrological support sector

Head of department:
Iryna Holovchuk

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127

avl.ifdcsms@gmail.com

(0342)535635

Center for calibration and verification of measuring means

Head of department:
Volodymyr Hnatiuk

Ivano-Frankivsk, Vovchynetska str. 127

sopifsm20@ukr.net

(0342)535636

  Subsidiaries:
 • Kalush laboratory for calibration and verification of measuring means

  Head of department:
  Roman Royik

  Kalush, B. Khmelnytskogo str. 18

  kl.dcsms@gmail.com

  (03472)60326; (0342)535646

 • Kolomyia laboratory for calibration and verification of measuring means

  Head of department:
  Anatolii Bokotko

  Kolomyia, Dragyriuka str. 1

  koldcsms@gmail.com

  (0342)535643

Service request form