Research works

    ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” як науковий метрологічний центр, який створює, зберігає, застосовує та удосконалює державні первинні еталони одиниць об’єму та об’ємної витрати газу, виконує на замовлення Мінекономіки науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), які фінансуються з державного бюджету за програмою КПКВК 1201220 „Наукова та науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності” в рамках виконання „Державної програми розвитку еталонної бази на 2018 – 2022 роки”.