Національні еталони витрати газу України

Станом на 2020 рік в ДП"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" функціонує 2 національних первиннихта 4 вторинних еталони одиниці об'єму та об'ємної витрати газу, які охоплюють весь діапазон витрат,необхідний народному господарству України

Первинні еталони витрати газу України

Вторинні еталони витрати газу України