Міжнародна діяльність

    Для підтвердження своїх вимірювальних та калібрувальних можливостей з вимірювання одиниць об'єму та об'ємної витрати газу ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” співпрацює із міжнародною метрологічною організацією країн центральної та східної Європи КООМЕТ. В рамках цієї організації постійно проводяться міжнародні звірення національних еталонів та зовнішні перевірки системи якості підприємства на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025. На сьогодні підприємством прийнято участь в трьох міжнародних звіреннях еталонів, які завершені і за результатами яких підприємство спочатку отримало, а потім успішно підтвердило СМС-рядки в міжнародній базі KCDB Міжнародного бюро мір та ваг BIPM (м. Париж), що в свою чергу забезпечує міжнародне визнання результатів калібрувань проведених з використанням еталонів ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ”.

    ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” є підписантом Угоди „Про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами (Mutual recognition of national measurment stsndards and of calibration and measurement certificates issued by nationale metrology institutes (CIPM MRA)” від 14 жовтня 2003 року.

    В рамках виконання угоди CIPM MRA ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” співпрацює з міжнародною організацією державних метрологічних установ країн Центральної та Східної Європи (КООМЕТ).

    ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” підписані двосторонні угоди про співробітництво та визнання результатів випробувань з Національними інститутами інших країн, такими як SMU (Cловацький метрологічний інститут) та БелГИМ (Білоруський інститут метрології).

    ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” приймає активну участь в засіданнях ТК 1.4 „Витратометрія” КООМЕТ, завдяки чому ми є активними учасниками міжнародних звірень національних еталонів в рамках регіональної метрологічної організації та звірень під егідою Міжнародного бюро Мір (BIPM). Так, за останні 20 років ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” прийняло участь у 1 ключовому та 4 додаткових звіреннях. Ключові звірення проводились за участі різних Регіональних Метрологічних Організацій (РМО), таких як СООMEТ, EURAMET, SIM та APMP. ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” має досвід з проведення міжнародних звірень еталонів в якості пілотної організації (координатора) з оформленням відповідних звітів.

    В 2020 році заплановано участь наших фахівців в засіданні Технічного комітету з витратометрії EURAMET.

    Завдяки участі у міжнародних звіреннях та підтвердження рівня еквівалентності національних еталонів підприємство підтримує вимірювальні та калібрувальні можливості у базі даних BIPM, а саме на даний час наявні три СМС- рядки.

    За результатами останніх звірень за проектом КООМЕТ 680/Ru-a/16 (COOMET.M.FF-S9) плануємо отримати ще один СМС-рядок в діапазоні вимірювань обємної витрати газу до 6500 м3/год.

    Система менеджменту якості (СМЯ) підприємства акредитована Національним Агентством з Акредитації України (НААУ) згідно ДСТУ ISO/IEC 17025 та згідно рекомендацій КООМЕТ проходить зовнішню перевірку незалежними аудиторами та експертами Форуму якості КООМЕТ кожні 5 років. Завдяки міжнародному визнанню вимірювальних та калібрувальних можливостей на Сертифікатах калібрування що видаються нашим науковим метрологічним центром дозволено використовувати логотип СIPM MRA.

    ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬК­СТАНДАРТ­МЕТРОЛОГІЯ” є активним учасником проекту „Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері метрології”, який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку (БМЗ).

Реалізацію проекту здійснює РТВ (Фізико-технічний інститут, м. Брауншвеіг, Німеччина).

Номер проекту: 4440 від 23.06.2020 (PN: 2018.2196.6)

Сектор: Сталий економічний розвиток

Програма ТУ: Сталий економічний розвиток в Україні

Ціль програми: Підвищення конкурентоспроможності економіки України

Ціль проекту: Впровадження Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у галузі метрології покращить доступ приватного сектора до міжнародно визнаних метрологічних послуг

Внесок у національну реалізацію Програми 2030:

Проект сприяє досягненню цілей, визначених у „Національній доповіді 2017 „Цілі сталого розвитку: Україна”

Ціль 8 – Гідна праця та економічне зростання

Ціль 9 – Промисловість, інновації та інфраструктура

Ціль 16 – Мир, справедливість та сильні інститути

Цільові групи: Користувачі метрологічних послуг, споживачі

Провідне виконавче агентство: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)

Конкретні результати:

1 Посилені можливості МЕРТ щодо подальшого розвитку системи метрології.

2. Організації законодавчої метрології пропонуватимуть орієнтовані на попит міжнародно визнані послуги.

3. Організації промислової метрології пропонуватимуть орієнтовані на попит міжнародно визнані послуги.

4. Компанії приватного сектору все частіше використовуватимуть орієнтовані на попит міжнародно визнані метрологічні послуги.

Цільовий орієнтир:

Укладено Угоду між ЄС та Україною про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

Період реалізації: 20.05.2019 – 19.05.2022 (3 роки)

Інформація про проект...

З детальною інформацію про технічне співробітництво в рамках „Угоди про асоціацію” (Cтаття 55, Глава 3, Розділу IV) можна ознайомитись за посиланням.

Міжнародні проекти
Назва проекту Тип проекту
COOMET.M.FF-S1/A - Міждержавні звірення еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні витрат (0,12 - 10) м.куб/год Додаткові звірення
COOMET.M.FF-S1/B - Міждержавні звірення еталонів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні витрат (100 - 1000) м.куб/год Додаткові звірення
COOMET.M.FF-S3 - Звірення в області витрати газу для встановлення ступеню еквівалентності національних еталонів і оцінки калібрувальних і вимірювальних можливостей лабораторій національних метрологічних інститутів в діапазоні витрати газу (4 - 160) м.куб/год Додаткові звірення
CCM.FF-K6.2011 - Звірення національних еталонів витрати газу в діапазоні витрат (2 - 100) м.куб/год Ключові звірення національних еталонів
COOMET.M.FF-S9 - Звірення національних еталонів в області витрати і об'єму газу в діапазоні витрат (20 - 6500) м.куб/год Додаткові звірення