Національні еталони витрати газу України

Станом на 2020 рік в ДП „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” функціонує 2 національних первинних та 4 вторинних еталони одиниці об’єму та об’ємної витрати газу, які охоплюють весь діапазон витрат, необхідний народному господарству України

Первинні еталони витрати газу України

Вторинні еталони витрати газу України