Енергетичний аудит

Енергетичний аудит

 

Мета:

- оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

- розробка ефективних заходів для зниження витрат підприємства

 

Призначений для:

- технічного обстеження та аналізу економічності роботи систем енергогерування  та енергоспоживання;

- визначення потенціалу енергоощадження, джерел втрати і обсягу нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів виробничими та допоміжними підрозділами підприємств, технологічними процесами, окремими споживачами;

- розроблення енергоощаджувальних заходів, їх техніко-економічне оцінювання та оцінювання впливу на довкілля

 

Дозволяє:

- запропонувати програму економії енергоресурсів;

- визначити черговість реалізації енергоощадних заходів з техніко-економічним аналізом обсягів витрат і строків окупності

 

Тепловізійна діагностика

 будівель, тепломереж та енергообладнання

 

Дає можливість виявити:

-   приховані недоліки конструкцій та дефекти теплоізоляції;

-   місця проривів тепломагістралей або порушення їх ізоляції;

-   недоліки опалювальних систем та утеплення конструкцій;

-   дефекти цегельної кладки, покрівель та перекриттів;

-   порушення у швах і стиках між збірними конструкціями;

-   втрати тепла через вентиляційні системи;

-   втрати тепла через неякісний монтаж або виробничий дефект  вікон та засклених ділянок будівель;

-   місця можливого утворення конденсату та ділянки з підвищеним вмістом вологи.

-    

Переваги тепловізійної діагностики:

-   наочність результатів обстеження;

-   точність теплового відображення дефекту;

-   відображення результатів у реальному часі;

-   достовірність показників;

-   економічність досліджень з виявленням місць тепловтрат без пошкоджень будівель та тепломереж;

-   зниження енергоспоживання від 15% до 30%.

Результати діагностики можна використовувати для:

-   визначення місць тепловтрат та розробки рекомендації щодо їх усунення;

-   перевірки якості робіт із з енергозбереження будівель та тепломереж;

-   для забезпечення безпечної експлуатації електрообладнання та електричних мереж.

 

 

Випробувальний Центр:

т/ф  (0342) 56-89-82