Згідно комплексних заходів по повній легалізації роздрібного товарообміну та розвитку цивілізованої торгівлі, розроблених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України (лист № 54-20/532-10 від 12.02.2004 р.), Кабінет Міністрів України доручив Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту) опрацювати питання доцільності створення у системі Держспоживстандарту України обладнаних мобільних лабораторій для експрес методів визначення показників якості та безпеки бензинів автомобільних і в разі необхідності внести пропозиції у встановленому порядку.

     На виконання цих доручень працівниками ДП „Івано-Франківськ­стандарт­метрологія” спільно з науковцями Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за сприяння Держспоживстандарту України, ДП „Укрметртестстандарт” (м. Київ) та Івано-Франківської облдержадміністрації в ініціативному порядку створено мобільну лабораторію для експрес-контролю кількості та якості нафтопродуктів.

     З цією метою були проаналізовані існуючі технічні засоби випробувань, згідно стандартизованих методик випробувань в стаціонарних умовах на предмет придатності їх до використання в умовах транспортування, а також кліматичних умовах навколишнього середовища, особливо в зимовий період. Що стосується технічних засобів для експрес-методів контролю нафтопродуктів в умовах АЗС, на сьогоднішній день вони випускаються вітчизняною промисловістю та промисловістю близького зарубіжжя і можуть використовуватись для даних цілей.

     Пересувна лабораторія призначена для експрес-контролю кількості та якості нафтопродуктів на заправних станціях при їх відпуску споживачам, а також може застосовуватись при митних та податкових операціях з нафтопродуктами.

Відсік №1 - Обладнання для вимірювання якості нафтопродуктів

     Лабораторія є однією з перших в системі Держспоживстандарту України.

     За допомогою змонтованої на базі автомобіля „ГАЗель” (вантажно-пасажирський варіант) обладнання проводиться:

-  визначення фракційного складу рідких нафтопродуктів за ГОСТ 2177;

-  експрес-визначення типу (марки) бензинів та дизельних палив (октанового та цетанового числа);

-  визначення концентрації свинцю за ГОСТ 28828;

-  визначення масової частки сірки (ламповим методом) в бензинах автомобільних та дизельному паливі за ГОСТ 19121;

-  визначення температури спалаху дизельного палива у закритому тиглі за ГОСТ 6356;

-  визначення густини нафтопродуктів за допомогою ареометрів за ГОСТ 3900;

-  визначення наявності механічних домішок та води за ДСТУ 4063 в бензинах автомобільних;

-  визначення кольору бензинів автомобільних за ДСТУ 4063;

-  визначення вмісту водорозчинних кислот та лугів за ГОСТ 6307.

     Вказане обладнання розміщене в переобладнаному пасажирському відсіку автомобіля „ГАЗель”. Крім того, у вантажному відсіку автомобіля розміщене обладнання для:

Відсік №2 – Обладнання для визначення кількості нафтопродуктів

-  повірки та державної метрологічної атестації паливороздавальних колонок з класом точності 0,25 – 0,4 % в діапазоні номінальних витрат 0,04 – 0,16 м3/год;

-  повірки колонок для скрапленого газу з класом точності 0,5 – 1% в діапазоні номінальних витрат 0,3 – 3 м3/год;

-  калібрування горизонтальних резервуарів та складання калібрувальних таблиць за допомогою програми KalibrG.

     Розгортання лабораторії та аналіз нафтопродуктів проводиться впродовж двох годин – достатній термін для перевірки та ідентифікації нафтопродуктів

     Додатково лабораторія обладнана електричними кабелями живлення, контуром заземлення, термоізоляцією, вентиляцією, освітленням, водопровідними шлангами, пробовідбірником, мірними циліндрами, лабораторним посудом та персональним комп’ютером.

     Лабораторія зареєстрована в органах Держнаглядохоронпраці та Державтоінспекції.