ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" призначено органом з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам наступних технічних регламентів:

Технічного регламенту безпеки іграшок (*№ 008 в Реєстрі Технічних регламентів *);

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (*№ 009);

Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (*№ 010);

Технічного регламенту безпеки машин та устаткування (* № 013);

Технічного регламенту мийних засобів (*№ 024);

Номер призначеного органу з оцінки відповідності ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» вимогам Технічних регламентів - UA.TR.055.

Ми здійснюємо увесь комплекс послуг, пов'язаних з даною тематикою, сподіваючись, що досвід, висока компетентність фахівців органу з оцінки відповідності ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" і науково-технічний потенціал, який є у нашому розпорядженні, будуть максимально корисними для Вас.

Звертаємо увагу виробників та імпортерів іграшок та продукції, яка підпадає під дію вищевказаних технічних регламентів, що відповідно встановлених вимог даними технічними регламентами, виробник або його представник повинен підтвердити за відповідним модулем відповідності продукції, процесів і послуг шляхом оформлення декларації, яка реєструється в призначеному органі з оцінки відповідності на підставі визначеного переліку документів.

На сьогоднішній день орган з оцінки відповідності ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія" успішно співпрацює з заявниками стосовно проведення робіт з оцінки відповідності продукції (в тому числі обліку і реєстрації декларацій відповідності продукції) вимогам вищенаведених Технічних регламентів.

З реєстром декларацій можна ознайомитись в розділі «Реєстр декларацій про відповідність ООВ ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Запрошуємо Вас до плідної співпраці з нами для вирішенні всіх Ваших питань з оцінки відповідності, що стане запорукою якості Вашого бізнесу.

Будемо вдячні Вам за проблемні питання, які виникають при впровадженні технічних регламентів, маркуванні продукції у відповідності з вимогами технічних регламентів та інші, які Ви можете надати в розділі "Питання та відповіді" для обговорення їх на семінарах та "круглих столах" органу з оцінки відповідності ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія".

Порядок декларування продукції

Форма заяви про облік декларації відповідності продукції

Бланк декларації

Перелік документів, що додаються до заяви на реєстрацію декларації про відповідність продукції.

Реєстр декларацій про відповідність ООВ ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Реєстр сертифікатів відповідності ООВ ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Реєстр сертифікатів перевірки типу ООВ ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

Реєстр сертифікатів експертизи типу ООВ ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»