Технічні регламенти

Технічний регламент - закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва. (згідно з Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності").


До уваги виробників,орієнтованих на експорт продукції до країни Митного союзу

  Мінекономрозвитку України та ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" інформують, що станом на листопад 2013 року держави-члени Митного союзу прийняли 34 технічні регламенти у сферах залізничного транспорту та інфраструктури, безпеки харчових продуктів, продукції для дітей та підлітків, іграшок, парфюмерно-косметичної та меблевої продукції, колісних транспортних засобі, тракторів тощо. Вимоги вищезазначених технічних регламентів є обов'язковими для дотримання підприємствами, що експортують продукцію до країни Митного союзу. З переліком технічних регламентів та графіком їх впровадження можна ознайомитись тут

  Найновіша інформація про технічні регламенти


  Реєстр технічних регламентів

  1. Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах (Директива ЄС 93/465/ЄС);
  2. Технічний регламент ліфтів (Директива ЄС 95/16/ЄС);
  3. Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (Директива ЄС 92/42/ЄЕС);
  4. Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі (Директива ЄС 90/396/ЄЕС);
  5. Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском (Директива ЄС 97/23/ЄС);
  6. Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску (Директива ЄС 87/404/ЄЕС);
  7. Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів (Директива ЄС 90/384/ЄЕС);
  8. Технічний регламент безпеки іграшок (Директива ЄС 88/378/ЄЕС);
  9. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (Директива ЄС 89/336/ЄЕС);
  10. Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання (Директива ЄС 73/23/ЄЕС);
  11. Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами (Директива ЄС 95/57/ЄС);
  12. Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Директива ЄС 89/686/ЄЕС); Увага! Остання подiя - Редакція вiдбудеться 28.01.2012 на пiдставi Постанови КМУ від 20.07.2011 №777 )
  13. Технічний регламент безпеки машин та устаткування (Директива ЄС 98/37/ЄС );
  14. Технічний регламент з підтвердження відповідності лічильніків гарячої води (Директива ЄС 79/830/ЄЕС) СКАСОВАНО Наказом ДССУ від 30.11.2009 р. № 428.
  15. Технічний регламент з підтвердження відповідності лічильніків холодної води (Директива ЄС 75/33/ЄЕС) СКАСОВАНО Наказом ДССУ від 30.11.2009 р. № 429.
  16. Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання; (На засіданні Урядового комітету з питань економічної політики 17.07.2008 Технічний регламент ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ до прийняття Закону України "Про упаковку та відходи упаковки)
  17. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (Директива 89/106/ЄЕС);
  18. Технічний регламент щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
  19. Технічний регламент морського обладнання (Директива 96/98/ЄС);
  20. Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання; (Директива 2003/122 Євроатом);
  21. Технічний регламент щодо медичних виробів (Директива 93/42/ЄЕС);
  22. Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують (Директива 93/385/ЄЕС);
  23. Технічний регламент щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro (Директива 98/79/ЄЕС);
  24. Технічний регламент мийних засобів (Регламент ЄС №648/2004);
  25. Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Директива 94/9/ЄС);
  26. Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском (Директива 1999/36/ЄС);
  27. Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива 2002/95/ЄС);
  28. Технічний регламент етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії (Директива 98/11/ЄС);
  29. Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів (Директива 96/74/ЄС);
  30. Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки (Директива 2004/22/ЄС);
  31. Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Директива 1999/5/ЄС);
  32. Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів (Директива 2000/9/ЄС);
  33. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров”я працівників (Директива 92/58/ЄЕС);
  34. Технічний регламент енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення (Директива 92/75/ЄЕС);
  35. Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (Директиви 91/440/ЄС, 95/18/ЄС, 96/49/ЄС, 2000/18/ЄС, 2001/14/ЄС, 2004/49/ЄС);
  36. Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів (Директива 2000/13/ЄС);
  37. Технічний регламент з енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій (Директива 94/2/ЄС);
  38. Технічний регламент з енергетичного маркування побутових пральних машин (Директива ЄС 95/12/ЄС);
  39. Технічний регламент з екологічного маркування (Директива 1980/2000 ЄС);
  40. Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу (Директива 1994/11/ЄС) ;
  41. Технічний регламент щодо піротехнічних виробів (Директива 2007/23/ЄС);
  42. Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (набуває чинності 13.07.2012);
  43. Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів (набуває чинності 13.07.2012).

  Стандарти, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів >>>