Спеціалісти Центру беруть активну участь в роботі технічних комітетів із стандартизації, спільно з якими розроблено 4 державні стандарти України:

- ТК-65 "Прилади промислового контролю та регулювання";

- ТК-146 "Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості".

Наказом Держспоживстандарту України №141 від 08.04.2009 в складі технічного комітету стандартизації 146 "Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості" створений підкомітет 4 (ПК 4) "Вимірювання витрат та кількості газів і рідин", головою якого призначено д.т.н., професора Петришина І.С.

ПК 4 створений з метою розширення сфери діяльності ТК 146 та створення можливості у значній мірі ініціювати міжнародну співпрацю в галузі вимірювання витрат та кількості газів і рідин, наближення нормативно технічної документації до вимог СОТ стосовно обліку енергоносіїв та забезпечення технічного прогресу в цій галузі вимірювань в Україні.

Секретаріат ПК 4 створено на базі ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", як головної організації з вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу.

В склад підкомітету увійшли робочі групи за об'єктами стандартизації створені в Національному науковому центрі "Інститут метрології" (м.Харків), ДП"Укрметртестстандарт" (м.Київ), НУ"Львівська політехніка" (м.Львів), ІФНТУНГ (м.Івано-Франківськ), ДП "Івано-Франківськстандартметрологія". До складу робочих груп будуть залучатися фахівці вищенаведених організацій та представники зацікавлених міністерств і відомств, що займаються питаннями за сферою діяльності ПК4 відповідно до конкретного завдання.

На даний час підкомітетом розроблена "Методика коригування міжповірочних інтервалів побутових лічильників газу, що знаходяться в експлуатації".