Додаток 1

 

Центр наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу

 

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

 

Начальник центру - Джочко Петро Ярославович

тел. (0342) 78-65-96

 

Центр наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу створено з метою поєднання наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності з виробничою, доведення наукового результату до практичного використання. Основним завданням центру є реалізація єдиної технічної політики в галузі метрології та захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань, що виникають при обліку природного газу.

У лабораторіях центру впроваджена та діє система управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», акредитована національним агентством з акредитації України та визнана організацією співробітництва державних метрологічних організацій країн Центральної та Східної Європи (КООМЕТ).

 

Лабораторії мають право видавати сертифікати калібрування міжнародного зразка з логотипом Міжнародного бюро мір та ваг (CIPM MRA).

 

До складу центру наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу входять:

 

- Науково-дослідна лабораторія

- Випробувальна лабораторія

 

Центр наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу у своїй діяльності виконує роботи на контрольно-повірочних пунктах:

 

- ПАТ «Промприлад»;

- ПАТ «Івано-Франківськгаз»;

- ТзОВ НВЦ «Інформаційно-вимірювальні технології»;

- ТОВ ІВФ «Темпо»;

- ПАТ «Тисменицягаз»;

- ТОВ «Слот».

Вартість виконання робіт


 

 

Науково-дослідна лабораторія центру наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу

 

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

 

Начальник лабораторії - Безгачнюк Ярослав Володимирович

Тел. (0342) 68989

 

Науково-дослідна лабораторія є зберігачем Державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу, трьох вторинних еталонів одиниці об’єму та об’ємної витрати газу та 15 робочих еталонів. Штат лабораторії налічує 6 висококваліфікованих науковців, 3 з яких здобули вчені звання.

Фахівці лабораторії постійно приймають участь у міжнародному співробітництві з питань метрології в закріпленому виді вимірювань, проводять міжнародні звіреннях державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу із еталонами інших країн. Проведені роботи зі звірень за темою 219/Sk/06 КООМЕТ „Звірення еталонних установок в діапазоні витрат від 0,12 до 1000 м3/год” (Координатор - Словацький метрологічний інститут) дали можливість отримати СМС-рядки в базі даних KCDB міжнародного бюро мір та ваг МБМВ. Результати звірень за темою 412/UA/07 КООМЕТ „Звірення еталонних установок в діапазоні витрат від 2 до 100 м3/год” (Координатор - ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”) підтвердили показники точності державного первинного еталона України.

Наразі на стадії експертизи заключного звіту проходить робота за темою CCM.FF-K6.2011 „Ключові звірення первинних (національних) еталонів витрати газу при низькому тиску в діапазоні від 2 до 100 м3/год” (Координатор - Словацький метрологічний інститут). Також проводяться звірення за темою 585/UA/12 КООМЕТ „Звірення критичних сопел – еталонів передавання одиниці витрати газу”, координатором яких виступає ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”.

Науково-дослідна лабораторія є зберігачем Державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу, трьох вторинних еталонів одиниці об’єму та об’ємної витрати газу та 15 робочих еталонів. Штат лабораторії налічує 6 висококваліфікованих науковців, 3 з яких здобули вчені звання.

 

Лабораторія надає наступні послуги:

 

- повірка, калібрування та державна метрологічна атестація за такими видами вимірювань:

 

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин);

- 04 ( вимірювання тиску та вакууму);

- 06 ( вимірювання температури);

 

- вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду у закріпленому виді вимірювань;

- розроблення нормативно-технічної документації на методи та засоби повірки, калібрування, метрологічної атестації засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу;

- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузі вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу;

- участь у розробці державних наукових та науково-технічних програм або їх розділів, що стосується єдності вимірювань;

- створення систем передачі розмірів одиниці вимірювань від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки у закріпленому виді вимірювань;

- розробка та атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду у закріпленому виді вимірювань;

- метрологічна експертиза проектів монтажу витратомірних пристроїв.

 

 

Випробувальна лабораторія центру наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу

 

 

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

Начальник лабораторії - Пелікан Тарас Любомирович

 

Тел. (0342) 6-89-82

 

Випробувальна лабораторія являється структурним підрозділом центру наукового забезпечення вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу, що здійснює проведення державних контрольних та державних приймальних випробувань засобів вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин. Штат лабораторії налічує 6 працівників з багаторічним досвідом роботи. Випробувальна лабораторія має приміщення та забезпечена необхідним устаткуванням в повному обсязі. Обладнання, на якому здійснюються випробування постійно оновлюється та удосконалюється.

 

Лабораторія надає наступні послуги:

 

- розроблення типових програм державних випробувань;

- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузі вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу;

- державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, що призначені до серійного виробництва в Україні та ввезення на територію України партіями, а також державні контрольні випробування ЗВТ які ввозяться на територію України партіями за такими видами (підвидами) вимірювань:

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин);

- державні контрольні випробування ЗВТ, які серійно виробляються в закріпленому за ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” регіоні за наступними видами вимірювань:

- 04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

- повірка, калібрування та метрологічна атестація за такими видами вимірювань:

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин);

- 04 ( вимірювання тиску та вакууму);

- 06 ( вимірювання температури).