Додаток 1

 

Центр калібрування та повірки ЗВТ

 

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

 

Начальник центру калібрування та повірки ЗВТ - Кепещук Тарас Васильович

Тел. (0342) 77-38-95

 

Центр калібрування та повірки ЗВТ (далі – ЦКП) входить до складу ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» як структурний підрозділ і відповідно до галузей акредитації (атестації, уповноваження) ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» виконує наступні роботи:

- повірку (калібрування) ЗВТ;

- державну метрологічну атестацію та метрологічну атестацію ЗВТ;

- державні контрольні випробування;

- вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;

- атестацію випробувального обладнання.

Центр калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки ДП"Івано-Франківськстандартметрологія" акредитований Національним агенством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 (атестат про акредитацію №4К021 від 11.11.2013р.) та надає послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

Калібрування ЗВТ здійснюється відповідно до сфери акредитації із видачею свідоцтва про калібрування, що містить інформацію щодопростежуваності вимірювань, а також розрахунок невизначеності вимірювань за наступними видами вимірювань:

- 01 (вимірювання геометричних величин);

- 02 (вимірювання механічних величин);

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин);

- 04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

- 05 ( вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

- 06 (вимірювання температурних та теплофізичних величин);

- 11 ( вимірювання оптико-фізичних величин).

 

Детальна інформація щодо видів вимірювань, груп ЗВТ тощо, стосовно яких ЦКП виконує зазначені вище метрологічні роботи, наведена у відповідних галузях акредитації (атестації, уповноваження) ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».

 

До складу ЦКП входять наступні метрологічні підрозділи:

 

- Лабораторія калібрування та повірки ЗВТ механічних та теплофізичних величин;

- Лабораторія калібрування та повірки ЗВТ електрорадіотехнічних та іонізуючих вимірювань;

- Калуська лабораторія калібрування та повірки ЗВТ;

- Коломийська лабораторія калібрування та повірки ЗВТ.

 

 

Лабораторія калібрування та повірки ЗВТ механічних та теплофізичних величин

 

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

 

Начальник лабораторії

Максимів Ярослав Володимирович Тел. (03422) 6-58-62

 

Лабораторія калібрування та повірки ЗВТ механічних та теплофізичних величин відповідно до Галузі уповноваження ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” на право проведення метрологічних робіт та повноважень, наданих цій лабораторії керівництвом ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” здійснює повірку (калібрування) ЗВТ за такими видами вимірювань:

 

- 01 (вимірювання геометричних величин);

- 02 (вимірювання механічних величин);

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об’єму речовин);

- 04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

- 05 ( вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

- 06 (вимірювання температурних та теплофізичних величин);

07 (вимірювання часу і частоти);

08 (вимірювання електричних і магнітних величин);

- 11 ( вимірювання оптико-фізичних величин).

 

 

Крім того, лабораторія згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» проводить:

- державну метрологічну атестацію чи метрологічну атестацію ЗВТ - відповідно до галузі уповноваження ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”;

- державні контрольні випробування ЗВТ, які виготовляються в закріпленому за ДП „Івано-Франківськстандартметрологія" регіоні, відповідно до галузі уповноваження;

- вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, відповідно до галузі атестації;

- атестацію випробувального обладнання;

- бере участь в атестації вимірювальних лабораторій - відповідно до повноважень, що надані цій лабораторії керівництвом ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”, стосовно вищезазначених видів (підвидів) вимірювань.

 

Лабораторія калібрування та повірки ЗВТ електрорадіотехнічних та іонізуючих вимірювань

 

 

76007, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

Начальник лабораторії

 

Гриб Олег Володимирович Тел. (0342) 53-56-37

 

Лабораторія калібрування та повірки ЗВТ електрорадіотехнічних та іонізуючих вимірювань відповідно до галузі уповноваження ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” на право проведення метрологічних робіт та повноважень, наданих цій лабораторії керівництвом ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” здійснює повірку (калібрування) ЗВТ за такими видами вимірювань:

01 (вимірювання геометричних величин) – дефектоскопи та товщиноміри;

07 (вимірювання часу і частоти);

08 (вимірювання електричних і магнітних величин);

09 (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

12 (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант).

 

Крім того, лабораторія згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» проводить:

- державну метрологічну атестацію чи метрологічну атестацію ЗВТ - відповідно до галузі уповноваження ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”;

- державні контрольні випробування ЗВТ, які виготовляються в закріпленому за ДП „Івано-Франківськстандартметрологія" регіоні, відповідно до галузі уповноваження;

- вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, відповідно до галузі атестації;

- атестацію випробувального обладнання;

- бере участь в атестації вимірювальних лабораторій - відповідно до повноважень, що надані цій лабораторії керівництвом ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”, стосовно вищезазначених видів (підвидів) вимірювань.

 

 

Калуська лабораторія калібрування та повірки ЗВТ

 

77303, м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 18

 

Начальник лабораторії

Когут Степан Дмитрович Тел. (03472) 2-91-26

 

Калуська лабораторія калібрування та повірки ЗВТ, відповідно до галузі уповноваження ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” на право проведення метрологічних робіт та повноважень, наданих керівництвом ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”, проводить:

 

- повірку (калібрування) ЗВТ за наступними видами вимірювань:

01 (вимірювання геометричних величин);

02 (вимірювання механічних величин);

03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин);

04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

05 ( вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

06 (вимірювання температурних та теплофізичних величин);

08 (вимірювання електричних і магнітних величин);

11 ( вимірювання оптико-фізичних величин) ;

 

Крім того, лабораторія згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» проводить:

- державну метрологічну атестацію чи метрологічну атестацію ЗВТ - відповідно до Галузі уповноваження ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”;

- атестацію випробувального обладнання.

 

 

Коломийська лабораторія калібрування та повірки ЗВТ

 

78200, м. Коломия, вул. Драгирюка,1

 

Начальник лабораторії

Лазарович Михайло Васильович Тел. (03433) 2-45-27

 

Коломийська лабораторія калібрування та повірки ЗВТ, відповідно до галузі уповноваження ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” на право проведення метрологічних робіт та повноважень, наданих керівництвом ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”, проводить:

- повірку (калібрування) ЗВТ за наступними видами вимірювань:

01 (вимірювання геометричних величин);

02 (вимірювання механічних величин);

03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин);

04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

06 (вимірювання температурних та теплофізичних величин);

08 (вимірювання електричних і магнітних величин);

11 ( вимірювання оптико-фізичних величин).

 

Крім того, лабораторія згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» проводить:

- державну метрологічну атестацію чи метрологічну атестацію ЗВТ - відповідно до Галузі уповноваження ДП “Івано-Франківськстандартметрологія”;

- атестацію випробувального обладнання.