Додаток 1

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» виконує державні функції у сфері метрології, забезпечення єдності і достовірності вимірювань, керуючись Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", іншими нормативно-правовими актами України в галузі метрології, наказами і розпорядженнями Мінекономрозвитку України (Держспоживстандарту України), Статутом ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», а також чинними національними, міждержавними та міжнародними нормативними документами з метрології.

Метрологічні підрозділи ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» надають послуги з повірки, державної метрологічної атестації, калібрування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), згідно свідоцтва про уповноваження № ПК009-2014 від 04 липня 2014р., виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, за наступними видами вимірювань:

 

- 01 (вимірювання геометричних величин);

- 02 (вимірювання механічних величин);

- 03 (вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин);

- 04 (вимірювання тиску і вакуумні вимірювання);

- 05 ( вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин);

- 06 (вимірювання температурних та теплофізичних величин);

- 07 (вимірювання часу і частоти);

- 08 (вимірювання електричних і магнітних величин);

- 09 (радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання);

- 11 ( вимірювання оптико-фізичних величин);

- 12 (вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант).

 

Окрім того, фахівці метрологічних підрозділів проводять наступні роботи:

 

- державні приймальні випробування ЗВТ, що серійно виготовляються в Україні та ввозяться на територію України партіями, відповідно до галузі уповноваження (свідоцтво № ДП009-2014 від 04 липня 2014р.)

- державні контрольні випробування ЗВТ, які виготовляються в закріпленому за ДП „Івано-Франківськстандартметрологія" регіоні, відповідно до галузі уповноваження(свідоцтво № ДК009-2014 від 04 липня 2014р.)

- атестацію методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері державного метрологічного нагляду, відповідно до галузі уповноваження (свідоцтво № АМ 396-3-2014 від 04 липня 2014р.)

- вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, відповідно до галузі атестації (свідоцтво № В 004-2014 від 04 липня 2014р.)

- атестацію випробувального обладнання;

- атестацію та участь в атестації вимірювальних лабораторій згідно Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджених Наказом Держспоживстандарту України від 29 березня 2005р. №71 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005р. за №392/10672;

-обстеження стану метрологічного забезпечення за зверненнями суб’єктів господарювання;

- погодження положень про метрологічні служби підприємств, організацій;

-надання висновків для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України;

- проведення експертизи та надання висновків щодо приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;

- надання роз'яснень щодо приналежності засобів вимірювальної техніки до таких, що застосовуються у побутовій сфері та не підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням;

- надання консультативних послуг в галузі метрології.

 

Метрологічні роботи виконуються 52 кваліфікованими фахівцями, з яких 45 атестовані як державні повірники, у порядку, встановленому нормативно-правовим актом „Порядок атестації державних повірників та повірників ”.

Фахівці ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" мають відповідну освіту та досвід роботи для здійснення робіт відповідно до галузі уповноваження та атестації, регулярно проходять підвищення кваліфікації у відповідних закладах, зокрема в ДП „УкрНДНЦ”, Харківському національному університеті радіоелектроніки, Інституті підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики, ТОВ «Євроакадемія» тощо.

Фахівці мають посадові інструкції, які встановлюють їхні функції, обов’язки, права, відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи.

Повірка ЗВТ у ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснюється у повірочних лабораторіях, загальна площа яких становить 820 м2, з використанням 650 одиниць робочих та вихідних еталонів, в тому числі Державний еталон одиниці об'єму та об'ємної витрати газу та 3 вторинні еталони.

На підприємстві наявні актуалізовані нормативні, організаційні та методичні документи, які необхідні для виконання вказаних метрологічних робіт.

Вище вказана інформація підтверджена в процесі проведення уповноваження та атестації ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» на право проведення метрологічних робіт відповідно до «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі», затверджених наказом Держспоживстандарту України 29.03.2005 N71 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за N 392/10672.

Вартість робіт визначається у відповідності до «Методики визначення вартості метрологічних робіт», затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 706 від 15 червня 2012 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 жовтні 2012 року за № 1696/22008.

Тарифи на повірку ЗВТ

Тарифи на повірку законодавчорегульованих ЗВТБланк графіка атестації ВО


Графік повірки ЗВТ