30.03.2020 - Повірка засобів вимірювальної техніки та визначення метрологічних характеристик допоміжного обладнан

У зв’язку з численними зверненнями суб’єктів господарювання, а також з метою уникнення непорозумінь при укладанні договорів на проведення метрологічних робіт, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» повторно надає роз’яснення щодо  повірки засобів вимірювальної техніки, а також визначення метрологічних характеристик допоміжного обладнання.

З липня 2019 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання» від 06.06.2019 №2740-8. Згідно п. 13 вказаного закону було внесено зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон), в тому числі виключено останню частину ст.17 Закону, що містила наступне положення: «Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах». Тобто законодавство України більше не містить поняття «добровільна повірка».

Окрім того, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 16.04.2019 №642 були внесені зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (далі – Порядок), затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 №193 та зареєстрованого в Мін’юсті 24.02.2016 №278/28408.

Зокрема, відповідно до вказаного Наказу з Порядку було виключено пункт 3, який визначав, що Порядок може використовуватися під час проведення повірки ЗВТ, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, на добровільних засадах.

Також Порядком передбачено, що «метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені».

З огляду на викладене ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснює калібрування або надає послуги вимірювання з визначення/перевірки метрологічних характеристик ЗВТ, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та допоміжного обладнання.
Повернутися до списку »»