27.02.2020 - Питання застосування засобів комерційного обліку електричної енергії

Щодо застосування засобів комерційного обліку електричної енергії

 

Сучасне життя людини немислиме без електричної енергії. Вона широко використовується як у промисловості, так і побуті. Електроенергія є доволі специфічним товаром, оскільки її виробництво та споживання здійснюється одночасно і вона не підлягає зберіганню. Як і будь-який інший товар електроенергія потребує точного обліку. В цьому зацікавлені як продавці електроенергії (виробники, енергопостачаючі організації), так і покупці (споживачі електроенергії). Для визначення кількості електричної енергії застосовуються засоби обліку - лічильники (електронні та індукційні).

Відносини між споживачами електричної енергії та енергопостачальниками регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Правила), затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 14.03.2018  № 312, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.

           

Загалом, Правила та Кодекс регулюють взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем (для власного споживання), а також встановлюють принципи організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України, 

 

Встановлення та обслуговування засобів комерційного обліку електричної енергії

 

Відповідно до Кодексу (р. ІІІ, п. 1.8) однією з основних функцій постачальників послуг комерційного обліку електричної енергії є встановлення, налаштування (у т.ч. програмування та параметризація), заміна, розвиток, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів комерційного обліку електроенергії, їх програмного та апаратного забезпечення.

 

Згідно вимог Правил (р. ІІ, 2.3.8) споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного обліку для встановлення на своєму об’єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проектні рішення улаштування вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії.

Постачальник послуг комерційного обліку має в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку, увести в експлуатацію наданий споживачем засіб вимірювальної техніки.

У разі встановлення на об’єкті споживача засобу вимірювальної техніки, наданого електропостачальнику послуг комерційного обліку цим споживачем, у калькуляції з облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії не враховується вартість засобу вимірювальної техніки постачальника послуг комерційного обліку.

Лічильник електроенергії, який встановлюється у споживача, не повинен мати зовнішніх механічних ушкоджень: корпуса, кришки затискної коробки чи інших дефектів та ушкоджень, які можуть вплинути на його подальшу роботу.

 

Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їх власник (п. 2.3.4 Правил).

Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів вимірювальної техніки електричної енергії здійснюються їх власником господарським або підрядним способом або постачальником послуг комерційного обліку відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Непланова заміна, ремонт розрахункових засобів вимірювальної техніки здійснюється постачальником послуг комерційного обліку за рахунок учасника роздрібного ринку, на вимогу (за ініціативою) якого здійснюється непланова заміна, ремонт розрахункового засобу вимірювальної техніки.

 

Хто платить та несе відповідальність за повірку засобів комерційного обліку електроенергії (лічильників електроенергії)

 

Згідно Закону Україну „Про метрологію та метрологічну діяльність” (п. 4 ст. 17) періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання..

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.

 

Міжповірочні інтервалів лічильників електроенергії

Доволі часто виникають питання/звернення щодо періодичності повірки засобів обліку електроенергії.

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих  засобів вимірювальної техніки за категоріями затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. за №1195. Відповідно до даної Постанови, міжповірочні інтервали (МПІ) за категоріями законодавчо регульованих  засобів вимірювальної техніки встановлюються Мінекономіки для забезпечення надійних результатів вимірювань протягом визначеного проміжку часу.

Наказом Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 р. за №1747 встановлено міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, зокрема для:

-         лічильників активної електроенергії електромеханічних однофазних (класи точності 0,5-2,0  і А, В)  - 8 (16) років;

-         лічильників активної та реактивної електроенергії статичних однофазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) - 6 (16) років;

-         лічильників активної та реактивної електроенергії електромеханічних трифазних (класи точності 0,5-3,0 і А, В) - 4 (10) років;

-         лічильників активної та реактивної електроенергії статичних трифазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) - 6 (10) років.

Також слід зазначити, що лічильники електроенергії можуть надаватися на повірку через збільшений МПІ (16, 16, 10, 10 років відповідно) за умови проведення вітчизняним виробником випробувань на відповідність ДСТУ ЕN 62059-32-1:2016 «Частина 32-1. Довговічність. Перевірка сталості метрологічних характеристик за допомогою підвищеної температури», або безпосередньо ЕN 62059-32-1:2012. Інформація щодо цього має бути відображена у декларації, яку складає виробник і надає її копію з лічильником. Також ця інформація може бути зазначена у Паспорті на лічильник або у Керівництві з експлуатації.

 

Хто має право здійснювати повірку засобів обліку електроенергії

 

Повірку засобів обліку (лічильників) електроенергії мають право здійснювати тільки уповноважені організації.

Відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону про метрологію повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

–        науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

–        науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (http://www.me.gov.ua - «Діяльність»/ «Технічне регулювання»/ «Метрологія»).

   

Свідченням того, що лічильник пройшов повірку та здійснює облік електричної енергії з відповідною точністю, є наявність на лічильнику пломби повірки.

Слід зауважити, що пломби уповноважених повірочних лабораторій  кріпляться на корпусі лічильника і мають чітко визначений вигляд, відбиток тавра та особисту літеру повірника. Дані пломби можуть бути зняті лише при проведенні експертизи лічильника або при проходженні чергової повірки.

Кожен споживач електроенергії повинен пам’ятати, що пошкодження встановлених на приладах обліку, комутаційних та інших пристроях чи шафі обліку пломб позбавляє можливості законним шляхом споживати електроенергію.

           Повернутися до списку »»