27.02.2020 - Підсумки діяльності метрологічних підрозділів

Підсумки діяльності  метрологічних підрозділів ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»

 

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» виконує державні функції у сфері метрології, забезпечення єдності і достовірності вимірювань, керуючись Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", іншими нормативно-правовими актами України в галузі метрології, наказами і розпорядженнями Мінекономрозвитку України (Держспоживстандарту України), Статутом ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», а також чинними національними, міждержавними та міжнародними нормативними документами з метрології.

Метрологічні підрозділи ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» надають послуги з повірки засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) за наступними видами вимірювань:

EM – електрика та магнетизм;

L – довжина;

M – маса та пов'язані з нею величини;

PR – фотометрія;

IR – іонізуюче випромінювання;

T – термометрія;

TF – час і частота;

QM – хімія (кількість речовин);

 

Окрім того, фахівці метрологічних підрозділів проводять наступні роботи:

- оцінку відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентам (зокрема, лічильників газу та пристроїв перетворення об’єму, лічильників води, матеріальних мір довжини, автоматизованих систем комерційного обліку енергетичних і матеріальних ресурсів, вимірювачів електричної напруги та струму, ультразвукових діагностичних приладів, газоаналізаторів (крім, аналізаторів вихлопних газів), газосигналізаторів, гир, манометрів та інших засобів вимірювання тиску, неавтоматичних зважувальних приладів);

- калібрування ЗВТ та випробувального обладнання;

-  атестацію методик вимірювань,

- контроль вихідних параметрів, зокрема апаратури медичного призначення;

- оцінювання стану вимірювань та встановлення технічної компетентності вимірювальних лабораторій (на добровільних засадах);

- надання консультативних послуг в галузі метрології тощо.

У 2019 р. метрологічні підрозділи ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та отримали уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Протягом 2019 р.  метрологічні підрозділи ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"  здійснили  повірку 148 984 одиниць ЗВТ, що на 9 % більше ніж у 2018 р. (136 616 одиниць ЗВТ).

 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку системи технічного регулювання України, зокрема у сфері метрології, Центр калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки (калібрувальна  лабораторія) ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» у 2013 р. першою в Західній Україні була акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 та почала надавати послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Калібрування ЗВТ здійснюється відповідно до сфери акредитації  із видачею свідоцтва (сертифіката) калібрування, що містить інформацію щодо простежуваності вимірювань, а також оцінювання невизначеності вимірювання відповідно до методик калібрування. Фахівцями метрологічних підрозділів було розроблено більше 50 методик калібрування.

Щорічно групою аудиторів Національного агентства з акредитації України (НААУ) проводиться оцінка калібрувальної лабораторії ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» на відповідність вимогам акредитації у сфері калібрування засобів вимірювальної техніки згідно ДСТУ ISO/IEC 17025. За результатами проведених оцінок НААУ ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» підтверджувало свою компетенцію та розширяло сферу акредитації калібрувальної лабораторії.

У 2018 р. калібрувальна лабораторія ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» успішно пройшла повторну акредитацію у сфері калібрування.

Протягом 2019 р.  метрологічні підрозділи ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія"  здійснили  калібрування 4540 одиниць ЗВТ, що на 3 % більше ніж у 2018 р. (3483 одиниць ЗВТ).

Окрім вище вказаного, метрологи ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснюють повірку засобів вимірювальної техніки дозиметричного контролю (зокрема, дозиметрів, рентгенметрів та радіометрів). У 2019 р. було пройдено повторне ліцензування. Західною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки, із врахуванням пропозицій Ліцензійної комісії Держатомрегулювання прийнято рішення про внесення змін до  Ліцензії Серії ОВ №030270 на право провадження діяльності з використанням джерела іонізуючого випромінювання, виданої  ДП «Івано-Франківськстандартметрологія». Термін дії Ліцензії продовжено  на 5 років до 07.12.2024 р. Відповідно до Ліцензії здійснюється додатковий вид робіт – технічне обслуговування рентгенапаратів медичного призначення в частині проведення випробувань з метою визначення їх технічних характеристик.

 

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснює контроль метрологічних характеристик  засобів діагностики та вимірювальних приладів: починаючи від звичайних термометрів, тонометрів, кардіографів,  і закінчуючи складними сучасними діагностичними комплексами – апаратами для ультразвукового дослідження тощо.

 

Постійно здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, що дає можливість освоювати нові види метрологічних робіт, розширювати галузь уповноваження та сферу акредитації.

Зокрема, за останні роки було освоєно нові види метрологічних робіт:

- повірка ЗВТ геодезичних величин, зокрема, GPS-приймачів, тахеометрів, геодезичних інструментів для вимірювання відстаней, горизонтальних і вертикальних кутів (створено лінійній полігон у м. Коломиї);

- повірка офтальмологічних приладів в регіоні, а саме: діоптриметрів, авторефрактометрів, офтальмометрів;
- калібрування/атестація автоклавів медичного призначення;
- калібрування випробувального обладнання (преси, випробувальні машини, камери тепла і холоду тощо).
 

Розширено сферу акредитації калібрувальної лабораторії, що дало можливість додатково здійснювати калібрування обладнання, яке застосовується у випробувальних лабораторіях промислових підприємств, медичних закладах.

Зокрема, окрім раніше виконуваних робіт здійснюється калібрування:

- пресів та машин випробувальних

-  калібрування трубопоршневих повірочних установок (застосовуються на підприємствах нафтогазової галузі);

- ваг-вологомірів;

- аналізаторів вмісту компонентів у речовинах та матеріалах та їх властивостей;

- камер тепла, холоду, тепла і холоду.

 
 
В перспективі:

розширення галузі уповноваження/сфери акредитації ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»:

-          повірка рівнемірів,

-          повірка густиномірів газу;

-          калібрування випробувального обладнання (мікроскопи, щупи, стрижні та інш.).

-          калібрування динамометричних ключів;

-          повірка (контроль параметрів) засобів медичного призначення (пульсоксиметрів, томографів);

-          калібрування давачів вологості.




Повернутися до списку »»