18.11.2019 - Якісна освіта - запорука кращого майбутнього

Якісна освіта -   запорука кращого майбутнього

Третій тиждень листопада ми відзначаємо Європейський тиждень якості. А Всесвітній день якості припав цьогоріч на 14 листопада, його гасло: "Якість – в ім'я кращого життя."

У 2019 році нами було проведено експеримент: в 70 освітніх організацій (вищі навчальні заклади) із 7 областей західної частини України ми розіслали листи з роз'ясненнями, наскільки важливо впроваджувати системи управління якістю на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015 у вітчизняних освітніх організаціях та запропонували різноманітну співпрацю в даному напрямку. Звичайно, це добровільні кроки зі сторони вузів, оскільки прямих вимог чи  директив з відповідних відомств немає на даний час. Але насправді, цей міжнародний стандарт є засобом управління в організаціях, які надають освітні продукти та послуги (причому незалежно від форми власності чи рівня акредитації), щоб вони могли продемонструвати свою здатність задовольняти вимоги учня/студента, роботодавця, держави. Експеримент засвідчив, що мізерна кількість тих закладів, що зреагували на нашу пропозицію (а це лише 7 %) – це сумна статистика, яка свідчить по неефективне реформування освітньої сфери в Україні.

Основним завданням системи управління якістю в освітній організації є задоволення вимог осіб, що навчаються (учнів, студентів, слухачів, а також інших вигодонабувачів), але не менш важливе при цьому - перевершення їхніх очікувань. Задайте питання сьогоднішнім випускникам: "А чи перевищив навчальний заклад ваші очікування?" – і, на жаль, одержите небагато позитивних відгуків.

Прогресивні освітні організації активно залучають учнів до власного навчання з урахуванням потреб суспільства, бачення та місії освітньої організації, а також цілей і результатів курсів навчання.

Освітня організація досягне сталого успіху, якщо вона зможе задовольнити вимоги кожного учня/студента, одночасно привертаючи й утримуючи довіру інших вигодонабувачів, зокрема роботодавців, батьків/опікунів  та органів влади. Тому на сучасному етапі успішні світні організації працюють над тим, щоб кожний учень реалізував свій найвищий потенціал. В цьому і є зміст всіх новітніх заходів у сфері української освіти, оскільки часом "відтерміноване безробіття" довжиною в 4-5 років для нашого українського студента – це вже звичне явище (тобто навчання у вищому навчальному закладі, яке переростає згодом в безробіття випускника вузу не свідчить про високу якість послуг закладу).

Орієнтація на споживача в даному контексті означає, що кожний вид діяльності, виконуваний освітньою організацією, повинен створити більшу цінність для учнів та інших вигодонабувачів. Ось лише деякі основні потенційні переваги від цього:

-  більша цінність для учнів та інших вигодонабувачів та вищий рівень їхньої задоволеності;

-  більша здатність реагувати на запити зацікавлених сторін;

-  краща репутація освітньої організації;

-  краща мотивація та залученість учня;

-  краще набуття та розвинення компетентностей;

-  ширший доступ до набуття освіти для учнів з різними стилями навчання, з різними потребами, а також з різним рівнем базових знань та підготовленості;

-  кращий особистий розвиток, кращі можливості для прояву ініціативності та краще підтримування творчих здібностей учня.

Ще одним викликом для освітньої організації є краще керування ризиками завдяки сталим практикам. Тому важливим є також принцип соціальної відповідальності освітнього закладу, оскільки лише соціально відповідальні організації стало функціюють та набувають довготривалого успіху.

Відповідно до визначення соціальної відповідальності в міжнародному стандарті ISO 26000:2010 освітня організація відповідає за впливи своїх рішень та діяльності на суспільство, економіку та довкілля. При цьому соціально відповідальна освітня організація дотримується  прозорої та етичної поведінки, яка:

-  сприяє сталому розвитку, зокрема якісній освіті для всіх, охороні здоров’я та безпеці праці, а також добробуту суспільства;

-  враховує сподівання зацікавлених сторін;

-  відповідає чинному законодавству та узгоджена з міжнародними нормами поведінки;

-  є притаманною для всієї організації та застосовною у взаємовідносинах організації.

Така поведінка передбачає добровільну готовність освітньої організації до врахування соціальних і екологічних проблем в своїй комерційній (економічній) діяльності та відношення до них відповідних зацікавлених сторін.

Що для сучасного навчального закладу означає "етична поведінка"?

Етична поведінка пов'язана зі здатністю освітньої організації створювати етичне професійне середовище з рівним ставленням до всіх зацікавлених сторін, запобіганням виникненню конфліктних ситуацій і провадженням діяльності на користь суспільства.

Можливі дії закладу можуть охоплювати:

- запровадження в організації політики етичної поведінки, з якою погоджуються всі члени організації;

- узгодження всіх політик з етичними принципами;

- дотримання етичних настанов щодо дослідження та запровадження належних структур для підтримання етичності поведінки;

- проведення інформаційних заходів щодо переваг етичної поведінки;

- формування системи дисциплінарної відповідальності за порушення правил етичної поведінки;

- заохочування персоналу доповідати керівництву про випадки неетичної поведінки;

- запроваджування заходів щодо запобігання хабарництву та виникненню конфліктів інтересів.

Для інформації: в національному стандарті ДСТУ ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016, IDT) "Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування" подано докладну інформацію щодо боротьби з хабарництвом.

Дошкілька, початкова, середня освіта, коледж та університет, професійно-технічна освіта, неперервна (додаткова) освіта (а часто – неформальна освіта), консультування, репетиторство, наставництво – всі ці напрямки для суспільства ВАЖЛИВІ ! А тому всі ми разом - великі оптимісти. І ми - продовжуємо наш експеримент: тепер чекаємо відгуків наших потенційних партнерів - вузи, коледжі, заклади профтехосвіти, школи, садочки, будь-які приватні та державні освітні заклади, інші зацікавлені сторони. Завжди ефективніше та результативніше разом робити поступові кроки в реформуванні систем менеджменту освітніх організацій, використанні сучасних інноваційних підходів в управлінні ВАШИМИ освітніми закладами. Адже колись Альберт Ейнштейн сказав: «Найпоширеніший недолік як людей, так і держав — лінь при вирішенні проблем».     

  

Підготувала: начальник відділу систем управління ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" к.т.н. Петришин Наталія.
Повернутися до списку »»