29.10.2019 - Вимірювання якісних показників електроенергії – актуальне питання сьогодення

Вимірювання якісних показників електроенергії – актуальне питання сьогодення

 

Електроенергетика як одна із базових галузей економіки України має не тільки економічне, але і велике соціальне значення. Стрімкий розвиток електротехнологій, інтенсифікація виробництва характеризується зростаючим споживанням електричної енергії.

Електроенергія є найспоживанішим, але й доволі специфічним товаром, оскільки її виробництво та споживання здійснюється одночасно і вона не підлягає зберіганню та поверненню. Проте недостатньо вимірювати тільки кількість спожитої електроенергії. Необхідно щоб споживач платив за якісний товар. У зв’язку з цим питанням підвищення точності та достовірності вимірювань якості електроенергії повинна приділятися особлива увага Ці показники необхідно постійно із заданою точністю вимірювати та контролювати. В цьому зацікавлені як продавці товару (виробники електроенергії, енергопостачаючі організації), так і покупці (споживачі електроенергії).

                На даний час в Україні показники і норми якості електричної енергії в електричних мережах загального призначення регламентуються ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

        На якість електроенергії впливають різноманітні порушення і спотворення напруги живлення. Їх спричиняють наприклад, блискавкові імпульси, комутаційні перенапруги, що виникають внаслідок комутації ділянок електричної мережі, провали та відхилення напруги під час автоматичного вмикання резерву і перемикання споживачів на інші джерела живлення тощо. З іншої сторони, споживачі теж можуть погіршувати якість електроенергії, використовуючи в своїй діяльності несправні чи нестандартні струмоприймачі або неправильно їх експлуатуючи. До прикладу, суттєво впливає на якість електроенергії використання споживачами нестандартизованих електрозварок, бетономішалок, циркулярок тощо. Окрім того, масове будівництво, постійне зростання кількості електротехніки, що використовується споживачами, призводять до збільшення споживання електроенергії, що в свою чергу може впливати і на її якість (у випадках незабезпеченості відповідною потужністю споживання силових трансформаторів).

        Показники якості, передбачені зазначеним ГОСТом, можуть безперервно змінюватися в електричній мережі, оскільки залежать не тільки від дій виробників електроенергії, диспетчерів, які керують режимами роботи генерації та об'єктів мережі електричного господарства, технічного стану ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій, але і від дій самих споживачів – від навантаження, яке створюють останні, а також від справності їх електрообладнання.

Однією з серйозних проблем при контролі якості електричної енергії є неспроможність оперативного встановлення місцезнаходження джерела погіршення її якості, а також те, що джерело погіршення визначається лише в поточному часі, а не за розрахунковий період.  У зв’язку з цим виникає необхідність застосування спеціальних засобів, які забезпечують вимірювання і розрахунок всіх параметрів, необхідних для визначення та аналізу якості електроенергії відповідно до вимог ГОСТ 13109-97, та з інтерфейсами для роботи в автоматизованих системах.

На сьогоднішній день в нашій області згідно вимог вищевказаного стандарту ПАТ «Прикарпаттяобленерго» здійснює контроль якості електроенергії в точках під’єднання споживачів електроенергії до систем загального призначення.

Контроль за дотриманням енергопостачаючими організаціями та споживачами вимог цього стандарту повинні здійснювати органи нагляду та акредитовані в установленому порядку випробувальні лабораторії по якості електроенергії.
Повернутися до списку »»