23.10.2019 - Інновації та їх цінність для сталого успіху Вашого підприємства

Останні роки стала чіткою тенденція: в сучасному мінливому світі можна застосовувати різні підходи і методи щодо управління якістю, але саме інновації є ключем до успіху будь-якої організації. “Ви можете не змінюватись. Виживання не є обовязком” ,сказав відомий візіонер Вільям Едвардс Демінг.

Прогресивні зміни – це майже завжди пошук кращих рішень. Щоб скерувати організацію в її пошуку рішень стосовно впровадження та розвитку інновацій – потрібно до базової системи управління якістю, яка грунтується, наприклад, на вимогах міжнародного стандарту ISO 90001:2015, додати або розвинути  сучасні підходи до інноваційного менеджменту. Тобто інтегрувати ті процеси в свою щоденну діяльність, які дозволять організації ставати більш інноваційною, досягати значних успіхів в реалізації продуктів і послуг, планувати свою власну інноваційну бізнес-модель з метою досягнення  якісних результатів. Лише за таких умов можна підвищити цінність та конкурентоспроможність підприємства в сучасній економіці, намагаючись при цьому перевищувати очікування клієнта, формувати зростаючий попит на свої власні продукти і послуги. Взагалі, впровадження нового або істотно поліпшеного продукту, процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу ведення бізнесу, організації робочого місця або зовнішніх взаємодій – це і є інновація.

Якщо поєднати існуючу систему менеджменту підприємства з впровадженням системи інноваційного менеджменту, то це надасть підприємству наступні переваги:

- прискорення зростання, збільшення доходів і прибутку від інновацій;

- нове мислення і нові цінності для організації;

- отримання додаткових переваг в результаті кращого розуміння майбутніх ринкових потреб і можливостей;

- допомога в ідентифікації та зниження ризиків;

- підвищення колективної креативності та інтелектуального потенціалу організації;

- отримання додаткових переваг в результаті співпраці з партнерами в процесі інноваційної діяльності;

- мотивація залучення співробітників в діяльність організації та стимулювання праці в команді.

Впроваджуючи систему інноваційного менеджменту, компанія інтегрує також існуючі ключові елементи стосовно управління якістю, як от контекст організації, лідерство (з акцентом на управління інноваціями та стратегією), планування успіху інновацій, процес інноваційного менеджменту. Звичайно, потрібно поряд з цим оцінювати та вдосконалювати систему менеджменту інновацій. Ефективність функціонування такої системи та її оцінювання впливають на те, чи має компанія потенціал для наступних інновацій.

Отже, система інноваційного менеджменту може бути автономною або інтегрованої в базовий функціонал і систему менеджменту організації. Але незмінним залишається у всіх випадках те, що організація повинна демонструвати при цьому спроможність досягати основних цілей інновації, а також забезпечити моніторинг і підвищення ефективності роботи.

В процесі впровадження системи інноваційного менеджменту компанія навчається управляти креативністю, тому що основою для інновацій здебільшого слугує менеджмент процесів створення нових ідей на підприємтсві. А діапазон ідей, як правило, дуже широкий: від творчого задуму до винаходу (наприклад, від комерційної ідеї до нової методики управління виробництвом). І тут важливо зазначити, що у компанії, яка впровадила систему менеджменту на відповідність міжнародним стандартам, завжди важливим є принцип постійного поліпшення: чи це стосується новітньої методики управління процесом, чи нових методів  співпраці із зацікавленими сторонами, чи виходу на нові ринки з інноваційними продуктами.

Розробити та впровадити систему менеджменту Вашого підприємства в сукупності з системою менеджменту інновацій допоможуть фахівці відділу систем управління ДП \"Івано-Франківськстандартметрологія\". Такий симбіоз підходів та методів допоможе не уявно, а фактично інтегрувати процес планування і впровадження інноваційних та креативних ідей, а також процес стратегічного прогнозування в існуючі процеси Вашої компанії.

 
Повернутися до списку »»