17.09.2019 - Сертифікація послуг готелів. Найпоширеніші запитання, які цікавлять підприємців

 

Сертифікація послуг готелів.

Все що Вас  цікавить.

Найпоширеніші запитання, які цікавлять підприємців  - власників готелів та інших закладів розміщення

 

·       Чи обов’язково проходити  сертифікацію послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля при встановленні категорій готелям та іншим засобам розміщення , що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

            Відповідно до  Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля..

            Отже, при встановленні категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) необхідно обов’язково проходити процедуру сертифікації послуг з тимчасового розміщення стосовно рівня безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля.

·        Чи є обов’язковою процедура встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

            Відповідно  до Закону України «Про туризм»  (частини п’ятої статті 19)           забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

·       Чим визначено процедуру встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

            Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про туризм» види категорій об’єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни, а також порядок доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та про вид його категорії визначаються Кабінетом Міністрів України.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803 затверджено Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

·       Який орган здійснює встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

            Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону України «Про туризм» встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури (готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів харчування, курортних закладів тощо) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів .

 

·       Чи проводить робот з добровільної сертифікації готельних послуг Орган з оцінки відповідності  продукції та послуг  ДП «Івано-Франківськстандарт-метрологія»?

            Орган з оцінки відповідності  продукції та послуг  ДП «Івано-Франківськстандарт-метрологія» аккредитований Національним агенством з акредитації України на право проведення робіт з сертифікації готельних послуг,  послуг харчування та послуг перукарень. Аттестат про акредитацію зареєстровано у Реєстрі акредитованих ООВ 31 січня 2019 року за № 1О135.

 

·       Чим визначено процедуру проведення робіт з оцінювання відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), заявленій категорії?

            Роботи з оцінювання відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), заявленій категорії проводяться органом сертифікації ДП «Івано-Франківськстандартметрологія  відповідно до Порядку сертифікації послуг з тимчасового розміщення .

            Коміся органу сертифікації ДП «Івано-Франківськстандартметрологія   складає Звіт про оцінку відповідності готелів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) вимогам до певної категорії, який підписується всіма членами комісії та представниками заявника і надсилає готелю документи (звіт про оцінку його відповідності вимогам до певної категорії) про результати оцінювання.

Одночасно орган з сертифікації ДП «Івано-Франківськстандартметрологія)   надсилає Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення, пропозиції щодо встановлення готелю відповідної категорії.

     

·       Хто  здійснює розгляд документів про результати оцінювання готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)?

            Відповідно до пункту 5 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, Мінекономрозвитку утворено 02.09.2019 Комісію із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам (далі Комісія), що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), до складу якої ввійшли представники Мінекономрозвитку, Держпродспоживслужби, органів з  сертифікації  та громадських організацій.

 

·       Який термін розгляду Комісією документів про результати оцінювання готелю?

Комісія протягом 14 днів розглядає Звіти про оцінку відповідності готелів та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) вимогам до певної категорії і приймає рішення більшістю голосів.

 

·        Які категорії  можуть бути встановлені  готелям?

Відповідно до пункту 4 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, готелям встановлюються такі категорії: «п’ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», «дві зірки» та «одна зірка».

 

·       Яким нормативнимдокументом  встановлено вимоги до готелів певної категорії?

Згідно з пунктом 9 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, роботи з оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

 

·       Що таке знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури та чи є обов’язковим його встановлення?

Відповідно до пункту 2 Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 470, знак категорії об’єкта туристичної інфраструктури - вивіска на фасаді будівлі з інформацією про вид об’єкта та його категорію. Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що власник об’єкта туристичної інфраструктури зобов’язаний протягом не більш як 30 календарних днів з дати видачі свідоцтва про встановлення категорії об’єкту виготовити та встановити знак категорії об’єкта згідно з вимогами, визначеними у пункті 8 цього Порядку.

 

·        На який термін  видається свідоцтво про встановлення категорії готелю?

Згідно з абзацом другим пункту 11 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 803, Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії видається не більше як на три роки або за наявності в готелі системи управління якістю не більше як на п’ять років.

   Повернутися до списку »»