30.11.2018 - Успішна повторна акредитація калібрувальноі лабораторіі

Щодо  повторної акредитації калібрувальної лабораторії ДП «Івано-Франківськтсандартметрологія» відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025

 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності метрологічних підрозділів ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» є калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025. Центр калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки (калібрувальна лабораторія) ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України та надає послуги з калібрування.

З метою підтвердження компетенції  та розширення сфери акредитації калібрувальна лабораторія ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» у 2018 р. проходила повторну акредитацію. За результатами оцінки на місці калібрувальної лабораторії ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», що відбулась 10-11жовтня 2018 року, НААУ прийнято позитивне рішення щодо повторної акредитації. (Атестат про акредитацію №4К021 від 11.11.2018 р.)

Сфера акредитації включає калібрування обладнання за наступними видами вимірювань:

EM – електрика та магнетизм;

L – довжина;

M – маса та пов'язані з нею величини;

PR – фотометрія;

QM – хімія (кількість речовин);

T – термометрія;

TF – час і частота.

 

Повторна акредитація дає змогу калібрувальній лабораторії ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» і надалі здійснювати калібрування обладнання, що застосовується у випробувальних лабораторіях підприємств та організацій.

         За результатами калібрування видається відповідне свідоцтво (сертифікат, протокол),  що засвідчується національним знаком акредитації, а також містить інформацію щодо простежуваності вимірювань та оцінювання невизначеності вимірювань, які здійснюються при проведенні випробувань та досліджень на підприємствах та організаціях різних галузей економіки України.Сфера акредитації


Атестат акредитації
Повернутися до списку »»