26.11.2018 - Нові критерії відповідності операторів ринку вимогам законодавства про харчові продукти

З 06 листопада 2018 року набрали чинності нові

критерії стосовно відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти

 

Протягом останніх десяти років в Україні кілька разів різними постановами уряду затверджувалась нормативно-правова база як підстава для визначення критеріїв, за якими державою оцінювалась ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягала державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду (наприклад, Постанова КМУ від 24.09.2008 №848, яку замінила Постанова КМУ від 17.06.2015 №402). Причому у 2015 році Постановою від 17.06.2015 №402 було також визначено періодичність проведення планових заходів такого державного нагляду (контролю)  залежно від належності підприємства (оператора ринку харчових продуктів) за певними критеріями до високого, середнього чи незначного ступеня ризику.

Але грунтовно дане питання в Україні було розглянуто на урядовому рівні нещодавно, а саме 31.10.2018 року було затверджено Постанову КМУ № 896 "Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів". Даною Постановою уряд затвердив порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження. Причому даною Постановою було деталізовано наступні види ризиків:

-         ризики, пов’язані з провадженням господарської діяльності операторів ринку у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;

-         ризики, пов’язані з провадженням господарської діяльності операторів ринку (потужностей) у сфері ветеринарної медицини.

На основі нарахованої суми балів за показниками (характеристиками) передбачених критеріїв кожна потужність (об’єкт) відповідно до шкали балів відноситься до певного ступеня ризику:

-         від 90 балів і більше - до дуже високого ступеня ризику;

-         від 70 до 89 балів - до високого ступеня ризику;

-         від 40 до 69 балів - до середнього ступеня ризику;

-         від 21 до 39 балів - до низького ступеня ризику;

-         від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

Що стосується категорій оцінки ризиків, наприклад, в операторів ринку у сфері безпечності харчових продуктів оцінюються наступні ризики:

-         ризики виникнення шкідливого впливу на здоров’я людини, пов’язані з харчовими продуктами та операторами ринку;

-         ризики виникнення шкідливого впливу на здоров’я людини, пов’язані з використанням харчових продуктів, процесів, матеріалів, речовин, провадженням діяльності або операцій, які можуть справити негативний вплив на безпечність харчових продуктів;

-         вплив попередніх заходів державного контролю на безпечність об’єктів санітарних заходів;

-         вплив процедур, які застосовуються оператором ринку та впливають на безпечність об’єктів санітарних заходів;

-         оцінка невиконання встановлених вимог, що мають вплив на безпечність об’єктів санітарних заходів та можуть становити загрозу для життя та/або здоров’я людини.

За результатами проведення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам "харчового" законодавства будуть складатись акти категоризації потужностей у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (або, відповідно, акти категоризації потужностей у сфері ветеринарної медицини). В таких актах буде задокументовано визначену ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Тому вже тепер, не чекаючи категоризації, основний висновок щодо своєї готовності виконувати нове законодавство оператори ринку у сфері безпечності харчових продуктів повинні робити, виходячи з того, наскільки якісно, результативно та ефективно вони впровадили на сьогоднішній день принципи НАССР у свою діяльність (примітка: НАССР - Hazard Analysis Critical Control Point  – аналіз ризиків та критичні точки контролю), а також інші вимоги "харчового" законодавства України, які відповідають міжнародним нормам.
Повернутися до списку »»