19.11.2018 - Як попередити не прогнозовані загрози для харчового продукту

Нові тенденції в управлінні безпечністю харчових продуктів:

як попередити не прогнозовані загрози для харчового продукту


Протягом останніх років практично всім вже відомо, що означає система НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point) – аналіз ризиків та критичні точки контролю. Запровадження принципів НАССР в управлінні безпечністю харчових продуктів дозволяє попередити прогнозовані та ідентифіковані небезпеки під час виробництва харчового продукту. Але після того як харчовий продукт покидає виробництво і починає подальший рух в харчовому ланцюгу, він може піддатися впливу інших загроз. З огляду на це науковці та представники найбільших міжнародних операторів ринку харчових продуктів розробили та запропонували поряд із НАССР застосовувати аналіз та ідентифікацію не прогнозованих загроз і вразливості – VACCP і TACCP. VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point) – попередження економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами. TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) – попередження шкідливих загроз харчовим продуктам, таких як саботаж, вимагання або тероризм.

У лютому 2014 р. Глобальна ініціатива безпечності харчових продуктів (GFSI) представила своє керівництво для включення шахрайства з продуктами харчування в свою систему управління безпечністю харчових продуктів. В новому керівному документі GFSI версії 7 було прийнято, що управління безпечністю продуктів харчування має базуватися на трьох окремих складових, які необхідно буде впроваджувати в індивідуальному порядку: НАССР (небезпеки харчових продуктів), TACCP (загроза / Food Defense) і VACCP (оцінка вразливості і критичні контрольні точки / Food Fraud).

TACCP і VACCP йдуть поряд у намаганні продемонструвати справжність продукту. Обидва підходи призначені для попередження навмисної фальсифікації харчових продуктів.

VACCP призначений для ідентифікації загроз економічно вмотивованої фальсифікації. Шахрайство розглядається як розведення, заміна, приховування, несанкціоновані налаштування, неправильне маркування, сірий ринок (в тому числі витік, паралельна торгівля) контрабанда, крадіжки і підробки.

Всі види шахрайства з харчовими продуктами призводять до вразливості споживачів від використання та споживання. Але найбільш поширена і небезпечна загроза для здоров'я населення є фальсифікація. Збільшити ризик навмисної фальсифікації продукту можуть як його особисті характеристики, так і ситуаційні фактори. До характеристик продукту можна віднести великі розміри партій, однорідність, доступність продукту, термін придатності тощо. Ситуаційні фактори - незадоволені співробітники; національні, політичні, ділові, особисті чи інші відмінності; зміни в організаційній культурі; економічні спади/фінансові вигоди; страх; шкода іншим.

Концепція TACCP - розроблення заходів управління загрозами, джерелом яких є навмисне забруднення шкідливими токсичними речовинами, вимагання, саботаж ланцюга поставок та біотероризм. Навмисне враження харчових продуктів може підірвати бізнес, нанести шкоду бренду, а також призвести до захворювань та летальних випадків від вживання таких харчових продуктів.  

Під час розробляння плану захисту продуктів (TACCP), потрібно враховувати такі фактори:

- оточення і будівництво/проектування об'єкту (географічне розташування, суміжні об'єкти, кримінальний індекс зони розташування виробництва);

- доступність до об’єкту: замкнені виробничі будівлі менш уразливі, ніж об'єкти, де частина продукції виробляється ззовні;

- використання контрактних і тимчасових працівників може бути одним з основних ризиків в установах, де кількість постійних співробітників є низькою;

- зберігання та поводження з миючими/дезінфікуючими засобами: зберігання в замкнених приміщеннях, призначення відповідальних осіб за контроль використання, знизить ризик їх використання для нанесення навмисної шкоди харчовому продукту.

Для впровадження плану TACCP+ VACCP необхідно наступне:

1.Створити міжфункціональну групу з впровадження.  

2.Виявити та оцінити потенційні загрози (економічні, ідеологічні, поведінкові) проти організації, чи продукту.

3.Розробити блок-схеми для ланцюжка поставок продукту.

4.Визначити, де знаходяться вразливі точки ланцюга для конкретних загроз. •  

5.Оцінити ризик і визначити пріоритетність цих загроз і уразливості.  

6.Оцінити необхідність додаткового контролю, який виявляє чи запобігає таким  загрозам.

7.Задокументувати оцінки та висновки.

8.Проводити спостереження за розвитком тенденцій і проблем з періодичним переглядом плану, як мінімум щорічно або коли відбуваються зміни або інциденти.

Алгоритм впровадження плану TACCP+ VACCP схожий, але є відмінності в методологіях створення програм дій. Методологія для створення програми попередження шахрайства з харчовими продуктами заснована на визначені типу фальсифікації (для кожного з продуктів, сировинних матеріалів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами) та оцінці вразливостей для фальсифікації продуктів вздовж ланцюга постачання. Методологія для створення програми захисту харчових продуктів заснована на визначені типу загрози (для кожного з продуктів, сировинних матеріалів та матеріалів, які контактують з харчовими продуктами) та оцінці ризику виникнення такої загрози.

Отже, нині для виробника харчових продуктів потрібно не тільки контролювати ризики на етапах виробництва, а й мінімізувати загрози, які можуть виникнути і мати вплив на продукт й поза межами підприємства. Такій підхід забезпечить впевненість в тому, що харчова продукція потрапляє на стіл споживача якісною та безпечною.  
Повернутися до списку »»