15.08.2018 - Стан метрологічного забезпечення в медичних закладах області

Метрологічний контроль засобів вимірювального техніки медичного призначення – запорука надання якісних медичних послуг


Сучасну медичну практику важко уявити без засобів діагностики та вимірювальних приладів: починаючи від звичайних термометрів, тонометрів, кардіографів,  і закінчуючи складними сучасними діагностичними комплексами – апаратами для ультразвукового дослідження, комп’ютерної томографії тощо. Від точності їх показів залежить правильність діагнозу і ефективність призначеного лікарем лікування. І мабуть не варто нікого переконувати - наскільки важливо, щоб ці засоби були справні і їх покази відповідали дійсності.

            Згідно ст. 3 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» стосовно вимірювань та засобів вимірювальної техніки вимірювання, що застосовуються в галузі охорони здоров’я, здійснюється державне регулювання. У зв’язку з цим засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) медичного призначення підлягають повірці.

ЗВТ, які використовуються в галузі охорони здоров’я, можна розділити на такі основні групи:

1. Загальнотехнічні ЗВТ, тобто ті, які використовуються у багатьох сферах, у тому числі і в медицині при проведенні медичних аналізів, виготовленні ліків, тощо (секундоміри, ваги та ін.).

2. Діагностичні  ЗВТ (тонометри, кардіографи, кардіоскопи, реографи, апарати ультразвукової діагностики, доплеровські діагностичні апарати, енцефалографи,  міографи та ін.)

            3. Терапевтичні апарати з вбудованими вимірювальними каналами:

-           апарати гальванізації - типу “Поток” та ін.;

-           апарати НЧ терапії -  типу “Ампліпульс”, “Тонус”, “Електросон” та ін.;

-           апарати УВЧ терапії – типу УВЧ-30, УВЧ- 66, УВЧ- 80 та ін.;

-           апарати НВЧ терапії – типу “Ранет”, “Ромашка” та ін.;

-           апарати УЗТ терапії – типу УЗТ-1, ЛОР та ін.;

-           апарати магнітотерапії -  типу “Полюс, “Олімп” та ін.;

-           апарати лазерної терапії.

            Для терапевтичного обладнання здійснюється контроль вихідних параметрів.

Окрім того в медичній практиці широкого застосування набуло застосування випробувальне обладнання (термостати, термопечі, сушильні шафи, центрофуги та ін.).

            ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснює повірку, контроль вихідних параметрів більшості ЗВТ та атестацію випробувального обладнання, що застосовуються в медичних закладах області.  Окрім того ведеться активна діяльність щодо освоєння та впровадження у метрологічну практику нового еталонного та допоміжного обладнання, а також розширення номенклатури ЗВТ, що підлягають повірці. У результаті розширюються можливості метрологічного центру, збільшується спектр послуг, що надаються.

            Відрадно, що незважаючи на важку економічну та фінансову ситуацію в Україні загалом, та регіоні, зокрема, більшість медичних закладів області докладає всіх зусиль з метою регулярного проведення метрологічного контролю ЗВТ та обладнання. Багато керівників лікувальних установ розуміють необхідність проведення перевірки ЗВТ, що застосовуються в їхніх установах. Це одна із складових, що гарантує і підтверджує якість медичних послуг, які надаються цією установою. Безумовно, цьому сприяє і те, що наявність погоджених графіків повірки ЗВТ, графіків атестації випробувального обладнання, їх своєчасне виконання, призначення відповідальних за метрологічне забезпечення лікувальних установ - важливі умови ліцензування медичного закладу.

У нашій області більшість центральних, обласних та міських  лікувальних закладів регулярно складали переліки (графіки) повірки засобів вимірювальної техніки  та проводили повірку наявного обладнання. Проте, у зв’язку зі змінами у законодавстві, реорганізацією медичних закладів ситуація почала змінюватися. Так на 2017р. графіки подало 184 медичних заклади,  в експлуатації яких згідно поданих переліків знаходилося 14410 одиниць ЗВТ медичного призначення. У той же час на 2018 рік графіки подали 124 медичних заклади, в експлуатації яких  згідно поданих переліків знаходилося 10021 одиниць медичного обладнання. 

У 2017 р. з запланованих 14410 одиниць ЗВТ (згідно графіків повірки), повірено 12716, що складає 88 %. У І півріччі 2018 р. згідно поданих графіків було заплановано  повірити  5826 одиниць ЗВТ, з них повірено – 2321 одиниця, що складає 40 %.

Варто відмітити, що на даний час дебітором ДП Івано-Франківськстандартметрологія» за 2017 р. за надані метрологічні послуги є Тлумацька ЦРЛ (44 712,72 грн).

 У 2017 р. не в повному обсязі було забезпечено проведення повірки ЗВТ, що експлуатується в таких медичних закладах, як Коломийська ЦРЛ, Снятинська ЦРЛ, Тлумацька ЦРЛ, Заболотівська РЛ, Болехівська МЛ, Верховинська ЦРЛ і ін.

Окрім того  більшість сільських  лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) не охоплені повіркою. До прикладу, у 2017 р. повірку  ЗВТ медичного призначення у лікарських амбулаторіях та ФАПах в повному обсязі забезпечили Богородчанська ЦРЛ, Рогатинська ЦРЛ, Тисменицька МЛ, Коломийський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Враховуючи увагу держави на забезпечення надання медичними закладами якісних медичних послуг, наявний стан справ щодо забезпечення метрологічного контролю медичного обладнанням є неприпустимим. У зв’язку з цим Департаменту охорони здоров’я ОДА, керівникам медичних закладів необхідно звертати увагу на своєчасне подання графіків  повірки ЗВТ та забезпечення регулярного проведення метрологічного контролю ЗВТ медичного призначення в повному обсязі.
Повернутися до списку »»