25.06.2018 - Відтепер знак схвалення Міжнародним форумом з акредитації - на сертифікатах Органу з сертифікації

Нові можливості для клієнтів ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"

як органу з сертифікації систем менеджменту

В кінці травня – на початку червня 2018 року між Національним агентством з акредитації України (НААУ) та Органом з сертифікації систем управління ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" (ОС СУ) було підписано "Угоду щодо використання знаку IAF MLA".

Даною угодою ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" надано право використовувати знак Міжнародного форуму з акредитації (IAF) поряд зі своїм логотипом та знаком акредитації ОС СУ.

ОС СУ ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"  має тепер можливість як акредитований орган (атестат акредитації НААУ № 8О084 від 13.03.2018 дійсний до 22.01.2022; дата первинної акредитації – 23.01.2017р.) під час сертифікації систем менеджменту на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001 та ISO 22000 демонструвати надійну та міцну основу довіри до сертифікатів, виданих на системи управління якістю та системи управління безпечністю харчових продуктів.

Для бізнесу (партнерів, замовників) наявність на сертифікаті знаку IAF MLA надає інформацію щодо надійності виробників та постачальників послуг, які пройшли сертифікацію з боку акредитованого ОС СУ "Івано-Франківськстандартметрологія".

Що це дає кінцевому споживачу? Споживачі набувають впевненості в товарах та послугах, які виготовляються підприємствами з сертифікованими системами менеджменту, причому сертифікованими саме акредитованим у НААУ органом (яким і є ОС СУ ДП "Івано-Франківськстандартметродогія"). Комбінований знак IAF MLA на сертифікатах фактично свідчить про те, що такі товари та послуги, на які розповсюджені системи менеджменту (згідно ISO 9001 та ISO 22000), відповідають вимогам стандартів щодо якості та безпечності, незалежно від того, де вони були вироблені або надані (в Україні чи за її межами).

Слід зазначити, що клієнти ОС СУ не повинні будуть використовувати знак IAF MLA на продукції або у будь-який спосіб, який можливо тлумачити як означення відповідності продукції, оскільки неправильне використання даного знаку з боку сертифікованих організацій буде вводити в оману споживача, а тому чітко будуть регламентуватись ліцензійними угодами умови використання комбінованого знаку IAF MLA.

Отже, відтепер в своїх документах щодо сертифікації (сертифікатах) систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів ОС СУ ДП "Івано-Франківськстнадартметрологія" (тобто в сертифікатах на системи менеджменту за двома міжнародними стандартами ISO 9001 та ISO 22000) будуть представлені ось такі знаки:

 
 
Повернутися до списку »»