25.04.2018 - Освоюємо нові види метрологічних робіт

У ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» освоюються нові види метрологічних робіт

Метрологічними підрозділами ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» ведеться активна діяльність щодо освоєння та впровадження у метрологічну практику нових видів метрологічних робіт. Зокрема, центром калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки освоєно калібрування трубопоршневих повірочних установок, що застосовуються на підприємствах нафтогазового комплексу України.

Трубопоршнева повірочна установка – це еталонний засіб, який призначений для оперативної повірки лічильників/витратомірів, що застосовуються на вузлах обліку нафти та нафтопродуктів.

Відповідно до вимог нового Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» еталонні засоби підлягають калібруванню (до 01.01.2016 р. повірялися).

З метою освоєння нового виду діяльності фахівці центру провели роботу із вивчення нормативно-технічної документації та основних теоретичних положень, що лежать в основі методів вимірювань, а також принципу дії трубопоршневих установок, вивчено передовий світовий досвід щодо їх калібрування. З метою методичного забезпечення даних робіт фахівцями ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» було розроблено методику калібрування трубопоршневих установок за допомогою еталонних мірників, а також методику калібрування трубопоршневих повірочних установок за допомогою трубопоршневої установки з компаратором.

На даний час вказані методики калібрування проходять апробацію на підприємствах нафтогазової галузі, зокрема, філіях «Придніпровські магістральні нафтопроводи» (м. Кременчук Полтавської обл.), «Південні магістральні нафтопроводи» (м. Одеса) ПАТ «Укртранснафта».
Повернутися до списку »»