27.12.2017 - Отримано позитивну оцінку створеного державного первинного еталону одиниць об’єму та об'ємної витра

В період з 20 по 21 грудня 2017 ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» працювала комісія, яка оцінювала результати виконання НДР та ДКР «Створення державного первинного еталону одиниць об’єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа», що фінансувалась протягом 2016 – 2017 років з державного бюджету згідно «Державної програми розвитку еталонної бази». До складу комісії увійшли представники ННЦ «Інститут метрології», Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку, ДП«Укрметртестандарт» та ДП НДІ «Система». На розгляд комісії було представлено документацію на створений еталон та власне установку поршневого типу та установку з еталонними лічильниками які входять до складу державного первинного еталону.  За результатами роботи комісії  отримано позитивний висновок стосовно створення державного первинного еталону та рекомендацію щодо затвердження його в статусі національного еталону України.

Створений фахівцями ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» державний первинний еталон покладе початок розвитку в Україні нового напрямку, пов’язаного з дослідженням впливу реального газового середовища та високого тиску на метрологічні характеристики лічильників газу. Еталон включає в себе дві складові: перша – установка поршневого типу, призначена для відтворення одиниць об’єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до1,6 МПа; друга – установка з еталонними лічильниками, виконана у вигляді мобільного стенду, основна задача якого полягає в передаванні зазначених одиниць по місцю встановлення робочих еталонів (установок для дослідження роботи лічильників газу на реальному газовому середовищі).
Повернутися до списку »»