10.06.2014 - До уваги власників закладів розміщення

Які заклади розміщення підлягають категоризації і як вона відбувається

        

Згідно статті 19 Закону України "Про туризм" об'єктам туристичної інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування з метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки.

Також, відповідно до цієї ж статті, до об'єктів туристичної інфраструктури  відносяться готелі, інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення, заклади харчування, курортні заклади тощо.

         Згідно "Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг" (затверджених Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 №19)  готель  визначається як підприємство будь-якої організаційно-правової форми власності, що складається із шести і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим обслуговуванням. До "інших об'єктів, призначених для надання послуг з розміщення" можна віднести (згідно "Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг") "аналогічні засоби розміщення ", які визначаються як підприємства будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.

         Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України "Про туризм" порядок встановлення категорій, їх види та порядок доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури визначається Кабінетом Міністрів України, зокрема, "Порядком встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №803.

         Згідно пункту 4 "Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)",  готелям встановлюються такі категорії : "п'ять зірок", "чотири зірки", "три зірки", "дві зірки" та "одна зірка". Іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам встановлюється за рівнем обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п'ятий рівні). Вимоги щодо   відповідності готелям певній категорії встановлюються ДСТУ4269 "Послуги туристичні. Класифікація готелів".

         Пунктом 31  цього ж  "Порядку  встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання …" визначається, що категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) встановлюється за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля.

Відповідно до пункту 3 "Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)." сертифікацію та оцінювання готелю здійснюють органи із сертифікації, що призначаються Мінекономрозвитку для виконання у державній системі сертифікації УкрСЕПРО робіт із сертифікації. Пунктом 5 "Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)" визначається, що втсановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення здійснює уповноважений орган із встановлення категорій. Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує Держтуризмкурорт.

         Абзацом другим пункту 11 "Порядку  встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)" визначено, що Свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії видається не більше як на три роки або за наявності в готелі системи управління якістю не більше як на п'ять років.

 
Повернутися до списку »»