29.05.2014 - Що допоможе харчовим підприємствам вийти на Європейський ринок

Що допоможе   харчовим підприємствам у пошуку нових партнерів на Європейському ринку

 

На сьогоднішній день переорієнтація України щодо основних напрямів збуту та євроінтеграційні процеси дають можливість вітчизняним товаровиробникам відкривати нові ринки. Однак, просування українського продукту на європейському ринку, зокрема харчової продукції та сировини, потребує виконання ряду вимог європейського законодавства за напрямком безпечності харчової продукції. Одним з інструментів захисту споживача від небезпечної та неякісної харчової продукції, забезпечення постійно високого рівня  якості харчової продукції та підвищення рівня інвестиційної привабливості  є система управління безпечністю харчових продуктів HACCP ('' Hazard Analysis and Critical Control Points"). Зауважимо,  що в Європейському Союзі наявність НАССР є обов'язковою для  всіх харчових підприємств. В Україні використання  норм HACCP також закладено  у законодавчі та нормативно-правові документи (ЗУ "Про безпечність та якість харчових продуктів", ЗУ "Про дитяче харчування", Постанова  Держсанепідемслужби України "Про удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за впровадженням системи НАССР", наказ Мінагрополітики України "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)")

Головна ідея НАССР - сконцентрувати увагу на критичних етапах виробництва для безпеки харчових продуктів. НАССР - це попереджувальний метод.  Система управління використовується в харчовій промисловості як гарантія безпеки вироблених продуктів харчування та виявляє можливі фактори ризику хімічного, фізичного і біологічного походження , дозволяє проводити їх аналіз та контроль.

            Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції  НАССР дає можливість  підприємству :

 - належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;

 -  гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання у їжу;

 - демонструвати відповідність законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;

 - розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;

 - підвищити імідж підприємства та зміцнити довіру споживачів, замовників, органів державного контролю

Однак, при розробці та впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів у підприємств виникає ряд питань щодо особливостей застосування принципів НАССР на конкретному виробництві, забезпечення ефективного функціонування вже діючої системи, підготовки до сертифікації системи та інш.

ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", як призначений орган з сертифікації, що здійснює сертифікацію систем управління в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО ( свідоцтво №UA.MQ.047) надає кваліфіковану методичну та практичну допомогу з питань розроблення, впровадження та сертифікації систем управління, зокрема системи управління безпечністю харчових продуктів. Відповіді на питання стосовно розробки впровадження та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів можна отримати у відділі систем управління ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" :

 м.Івано-Франківськ, вул.Курбаса,6. тел.75-25-81,

e-mail: tqm@ifdcsms.com.ua; dcsms@if.ukrtel.net/
Повернутися до списку »»