19.05.2014 - 20 травня - Всесвітній день метрології

20 травня – Всесвітній день метрології

 

20 травня світовою спільнотою відзначається міжнародне професійне свято  метрологів  - Всесвітній день метрології.

Поява свята пов'язана з підписанням 20 травня 1875 Метричної конвенції, в якій Метрична система мір визнавалась міжнародною, затверджувалися прототипи метра і кілограма. Тоді ж було засновано Міжнародне бюро мір і ваг, основним завданням якого і на сьогоднішній день є забезпечення єдності вимірювань у міжнародному масштабі.

У 2014 році тема Всесвітнього дня метрології звучить як "Вимірювання та глобальна енергетична проблема".

Немає сумнівів в тому, що на найближчі десятиріччя перед світом постає зростаюча глобальна енергетична проблема. Суть проблеми полягає у зростанні попиту на всі види енергетичних ресурсів разом з необхідністю обмеження або скорочення викидів парникових газів та щорічне збільшення витратності їх видобування чи регенерування. Саме цією проблемою зумовлені і заходи з постійного удосконалення технологій передачі і використання різних енергоносіїв.

Національні метрологічні інститути з усього світу постійно працюють над вдосконаленням методів точності вимірювань, беруть участь у міжнародних звіреннях, які координуються Міжнародним бюро мір та ваг для забезпечення точності та визнання результатів вимірювань у всьому світі. Саме точні вимірювання витрат і якості енергетичних ресурсів є основою для прийняття рішень споживачів при порівнянні цін різних постачальників енергії, для прийняття рішень у промисловості при підрахунках рентабельності використання нових джерел енергії, для дослідників - при обгрунтуванні своїх вимог до нових технологій в енергетиці.

ДП "Івано-Франківськстандартметрологія", як один з чотирьох національних метрологічних інститутів України та підписант Угоди Міжнародного бюро мір та  ваг "Про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами", постійно вдосконалює наукову та технічну основу вимірювання витрати та кількості природного газу  шляхом розробки та впровадження нових методів вимірювання та підвищення точності вимірювальних приладів. Нещодавно, з метою підвищення точності обліку природного газу в житлово-комунальній сфері спеціалістами ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" вирішено важливу науково-прикладну задачу. Зокрема, з огляду на те, що при встановленні та функціонуванні лічильників природного газу раніше не враховувалось місце їх розташування (в середині опалюваного приміщення чи поза його межами) та похибки, які спричинені впливом природних факторів,  спостерігався постійний дисбаланс у розрахунках кількості спожитого газу. Для усунення таких похибок та спричиненого ними дисбалансу ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" спільно з ПрАТ "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв" (м.Львів) були проведені науково-дослідні роботи, згідно яких зроблено висновки щодо відмінності умов,  в яких повіряються та експлуатуються лічильники та визначено параметри повірки побутових лічильників газу (які експлуатуються в опалювальних приміщеннях та поза їхніми межами) згідно яких мінімізуються похибки при обліковуванні газу. Для промислового випуску таких лічильників спеціалістами підприємства розроблені та затверджені у встановленому порядку  відповідні нормативно-технічні документи, а рядом українських виробників вже впроваджено у виробництво нові типи лічильників газу, які забезпечують точне вимірювання природного газу при різних температурних режимах.

 З огляду на збільшення вартості енергоресурсів в Україні, ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» опановує такий новий напрям роботи як проведення енергетичного аудиту та здійснення тепловізійної зйомки будівель.Надзвичайна  актуальність питання ощадливого та ефективного використання енергетичних ресурсів у сучасних умовах не викликає сумнівів. А висновки щодо економічності систем енергогенерування та енергоспоживання в промисловій та комунальній сферах,  визначення джерел втрат і обсягів нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення енергоощаджувальних заходів можна здійснити саме за допомогою енергетичного аудиту. Також, до початку нового опалювального сезону заплановано впровадження такої послуги  як тепловізійна зйомка не тільки у промислових масштабах а й для  населення. Тобто таке обстеження на встановлення джерел втрати тепла дасть можливість і пересічному споживачу подбати про раціональне та ефективне опалення своєї оселі .

Окрім вимірювання кількості витрат енергетичних ресурсів надзвичайно важливим є і контроль їх якості. Зокрема, питання забезпечення відстежуваності якості електроенергії надзвичайно хвилює як її споживачів так і постачальників. Однак, однією з серйозних проблем при контролі якості електричної енергії є неспроможність оперативного встановлення місцезнаходження джерела погіршення її якості, а також те, що джерело погіршення визначається лише в поточному часі, а не за розрахунковий період.  У зв’язку з цим виникає необхідність застосування спеціальних засобів, які забезпечують вимірювання і розрахунок всіх параметрів, необхідних для визначення та аналізу якості електроенергії відповідно до вимог ГОСТ 13109-97, та з інтерфейсами для роботи в автоматизованих системах.

         На сьогоднішній день в нашій області згідно вимог вищевказаного стандарту ПАТ«Прикарпаттяобленерго» здійснює контроль якості електроенергії в точках під’єднання споживачів електроенергії до систем загального призначення. Також, на даний час ДП «Івано-Франкіськстандартметрологія» проводить роботу щодо акредитації випробувальної лабораторії по якості електроенергії ПАТ«Прикарпаттяобленерго» на технічну компетентність. За умови акредитації вказаної лабораторії можна буде проводити вимірювання показників якості електроенергії і, залучаючи відповідні наглядові органи, здійснювати контроль якості електроенергії, що надходить до споживачів.

Вагомими досягненнями зустрічають професійне свято метрологи ДП "Івано-Франківськстандартметрологія". На сьогоднішній день метрологічна діяльність є провідним напрямком в діяльності нашого підприємства. В 2013 р. метрологи ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"  здійснили  державний метрологічний контроль більш як для 126 тис одиниць ЗВТ, провели атестацію 120 вимірювальних лабораторій. Системно  здійснюються науково – дослідні та дослідно – конструкторські роботи:  завершується створення еталону первинного еталону одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі, вторинного еталону на мікро витрати, проводяться міждержавні звіряння еталонів.

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, торік та протягом першого кварталу нинішнього року для потреб метрологічних лабораторій  було придбано 16 одиниць нових еталонів і повірочного обладнання, створено нові робочі місця для повірки ЗВТ, капітально оновлено існуючі, відремонтовано всі приміщення повірочних лабораторій.

В червні минулого року ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" пройшло акредитацію в національному агентстві з акредитації України на право калібрування на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 і активно проводить роботи з калібрування ЗВТ з 11 видів вимірювань, забезпечуючи простежуваність  до основних одиниць системи СІ і видачу протоколів калібрування з розрахунками невизначеності.

Свою діяльність фахівці метрологічних підрозділів ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" здійснюють в тісній співпраці із метрологічними службами підприємств та організацій Івано-Франківщини. Саме завдяки метрологічній спільноті Прикарпаття, в такий непростий для нашої країни час, вдається забезпечувати єдність і достовірність вимірювань , особливо в галузі енергетичних ресурсів. Метрологічне співтовариство Прикарпаття  активно  реагує на нові важливі виклики сьогодення, забезпечує доступ до новітніх технологій, сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі між країнами.

Колектив метрологів ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" щиро вітає всіх метрологів Прикарпаття із Всесвітнім днем метрології!

Бажаємо Вам здоров’я, щастя, добробуту і плідної роботи на благо України.

 

 

 
Повернутися до списку »»