Історія забезпечення єдності вимірювань на Прикарпатті сягає в глибоку давнину

Історія забезпечення єдності вимірювань на Прикарпатті сягає в глибоку давнину. У Галицькому князівстві віддавна застосовувались загальнослов'янські міри довжини, ваги, об'єму. Конституцією Польщі 1565 року, а пізніше 1764 року в Галичині, вони були закріплені як загальнодержавні міри. У вересні 1788 року австрійським спеціальним декретом місцеві міри залишились в силі, а для нагляду над ними створилась спеціальна державна служба — інспекторат мір і ваг при Галицькому намісництві. У 1871 році в Галичині, як і в усій Європі, були впроваджені метричні міри, а в 1875 році прийнято закон про створення органів державного метрологічного нагляду на місцях. В XX століття Галичина ввійшла з розвиненою метрологічною службою, що грунтувалась на відповідній технічній базі.

 

Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" веде свій літопис з 2 лютого 1940 року, коли при Івано-Франківському (на той час Станіславському) облвиконкомі був створений підрозділ з 6 чоловік державної метрологічної служби Комітету в справах мір і вимірювальних приладів при Раді міністрів УРСР.

 

Хронологія розвитку підприємства:

 

1979 р.

Створена лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою

1983 р.

На базі лабораторії створено Центр стандартизації та метрології

1996 р.

Змінено назву на «Івано-Франківський державний центр стандартизації метрології та сертифікації» (ІФДЦСМС)

2003 р.

Наказом Держспоживстандарту України від 12 вересня 2003 р. ІФДЦСМС був претворений в Державне підприємство «Івано-Франківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації» (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»), підпорядковане Держспоживстандарту України

2007 р.

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

2012 р.

Державне підприємство «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (входить в структуру Мінекономрозвитку України)

 

На сучасному етапі ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» є організацією з розвиненою інфраструктурою, виробничими площами понад 2000 кв.м, із загальною кількістю працюючих понад 100 чоловік. У складі Центру успішно працюють 12 структурних підрозділів, в тому числі 2 філії у моломия та м.Калуш Івано -Франківської області