ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту  України

 3 березня 2005 року  № 58

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  24 березня 2005 р. за №331/10611

 

Положення

про Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка

“Я хочу жити в якісному світі”

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2004 року №854 „Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, розпорядження  Президента України від 14 жовтня 2004 року №252/2004-рп "Про підтримку проведення Європейського тижня якості в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №447-р "Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)" та з метою популяризації загальнодержавного руху за підвищення якості життя Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держспоживстандарт України) проводить Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі” (далі – виставка-конкурс).

1.2. Виставка-конкурс проводиться з метою формування у свідомості дітей   наймолодших споживачів суспільства асоціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію та популяризації руху за підвищення якості життя. Учасникам надається можливість реалізувати власні творчі здібності та таланти.

 

2. Засновник виставки-конкурсу

 

2.1.  Засновником виставки-конкурсу є Держспоживстандарт України.

2.2. На загальнодержавному рівні організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу покладається на Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості " (далі ДП "УкрНДНЦ").

2.3. На регіональному рівні організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення виставки-конкурсу здійснюють центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України.

 

3. Умови участі у виставці-конкурсі

 

3.1. Участь у виставці-конкурсі можуть брати діти, що мешкають в Україні, таких вікових категорій:

1 категорія:  5 - 8 років;

2 категорія:  9 - 12 років;

3 категорія: 13 - 17 років.

 

3.2. Конкурсні роботи учасники (будь-які вікові категорії) виконують за номінаціями:

“Я пізнаю якісну продукцію";

“Ми – архітектори якісного світу”

“Кращий плакат на споживчу тематику”.

 

3.3. Вимоги до робіт учасників виставки-конкурсу:

3.3.1. На конкурс представляються виключно індивідуальні творчі роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби тощо).

3.3.2. Розмір малюнка дозволяється будь-який, але не більше формату  А-2 (420х594 мм).

3.3.3. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):

номінація;

назва роботи, техніка виконання;

прізвище, повне ім'я та вік автора малюнка;

область, населений пункт проживання;

коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;

назва навчального закладу, контактний телефон.

3.3.4. Малюнки не оформлювати рамкою, паспарту, наклейками та інше.

 

3.4. Критерії оцінки дитячих робіт:

актуальність та повнота розкриття теми;

рівень володіння технікою виконання, матеріалом;

творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);

охайність роботи та старанність.

 

3.5. Роботи, що не відповідають вимогам пункту 3.3, для участі у виставці-конкурсі не приймаються.

 

3.6. Предметом виставки-конкурсу є конкурсні роботи учасників як результат їх творчої діяльності. За згодою учасника (його батьків, опікунів або інших осіб, визначених чинним законодавством) засновник конкурсу має право для подальшого використання цих робіт.

 

3.7. Відповідно до частини третьої статті 1156 Цивільного кодексу України засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами на укладення з переможцями  конкурсу договору про використання предмета конкурсу.

 

4. Умови проведення виставки-конкурсу

 

4.1. Виставка-конкурс проводиться на регіональному та загальнодержавному рівнях.

 

4.2. Регіональний рівень виставки-конкурсу проводиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щороку з 1 квітня до 1 жовтня.

4.2.1. На регіональному рівні формуються регіональні конкурсні журі (далі – РКЖ) з представників центрів стандартизації, метрології та сертифікації, обласних управлінь у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (за згодою), громадських організацій (за згодою), регіональних засобів масової інформації (за згодою).

4.2.2. Головами РКЖ є керівники центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України.

4.2.3. На РКЖ покладаються функції з організації, проведення, висвітлення у регіональних засобах масової інформації, визначення подарунків, нагородження переможців та створення регіональної виставкової експозиції робіт учасників.

4.2.4. Умови проведення виставки-конкурсу РКЖ доводять до відома дітей через регіональні засоби масової інформації.

4.2.5. Конкурсні роботи приймаються щороку з 15 квітня до 1 вересня РКЖ за супровідними листами до робіт учасників регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" (додаток 1) для оцінки та визначення кращих.

4.2.6. До 15 вересня на засіданні РКЖ затверджує переможців регіонального рівня виставки-конкурсу (перше, друге і третє місця) у кожній номінації відповідно до вікових категорій. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів виставки-конкурсу для учасників, роботи яких не стали переможцями.

4.2.7. Оригінали робіт, які зайняли перші місця у кожній номінації відповідно до  вікових категорій та їх скановані копії, тобто не менше 9 робіт від регіону РКЖ обов'язково надсилає до 1 жовтня для участі на загальнодержавному рівні виставки-конкурсу з переліком до робіт переможців регіонального рівня Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі" (додаток 2).

 

4.3. Загальнодержавний рівень Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі” проводиться щороку з 1 жовтня до 1 листопада.

4.3.1. На загальнодержавному рівні головне конкурсне журі (далі – ГКЖ) розглядає роботи учасників, отримані від РКЖ, та визначає серед них переможців.

4.3.2. На засіданні ГКЖ, яке проводиться щороку до 1 листопада, затверджуються переможці загальнодержавного рівня виставки-конкурсу за віковими категоріями (перше, друге і третє місця) та номінаціями. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів виставки-конкурсу для учасників, роботи яких не стали переможцями.

 

5. Нагородження переможців та виставка їх робіт

 

5.1. Нагородження подарунками та заохочувальними призами переможців регіонального рівня виставки-конкурсу здійснюється РКЖ за участю спонсорів виставки-конкурсу після підсумкового засідання. Дата, місце та час нагородження визначається на засіданні РКЖ.

 

5.2. З числа кращих робіт учасників регіонального рівня виставки-конкурсу, які не стали переможцями, РКЖ формується виставкова експозиція.

 

5.3. Виставку робіт учасників регіонального рівня виставки-конкурсу рекомендується відкрити до Дня працівників стандартизації та метрології та Всесвітнього дня стандартів (10 – 14 жовтня) та під час Європейського тижня якості в Україні (другий тиждень листопада) у визначених приміщеннях (центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України, обласні державні адміністрації (за згодою) тощо). Тривалість виставки визначається РКЖ.

5.3.1. З електронних копій кращих робіт учасників регіонального рівня центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України щорічно формують і видають друком Буклет виставки-конкурсу "Я хочу жити в якісному світі".

 

5.4. Нагородження подарунками, заохочувальними призами та організація виставкової експозиції робіт переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу проводяться у м. Києві ГКЖ за участю спонсорів виставки-конкурсу під час Європейського тижня якості в Україні.

 

5.5. Місце, дата, час урочистого нагородження та відкриття виставки робіт переможців загальнодержавного рівня виставки-конкурсу визначається на підсумковому засіданні Оргкомітету Європейського тижня якості в Україні.

 

5.5.1. З електронних копій робіт учасників загальнодержавного рівня виставки-конкурсу ДП "УкрНДНЦ" щорічно формує і видає друком Буклет виставки-конкурсу  "Я хочу жити в якісному світі".

 

5.6. Вартість цінних подарунків та заохочувальних призів не виплачується.

 

5.7. На урочисте нагородження діти переможці загальнодержавного рівня виставки-конкурсу виїжджають за згодою та у супроводі батьків, опікунів, інших супроводжуючих осіб відповідно до чинного законодавства.

5.7.1. Витрати на проведення урочистого нагородження, організацію виставки робіт, видання Буклета та придбання цінних подарунків (заохочувальних призів) фінансуються за рахунок спонсорських внесків та інших, не заборонених законом джерел фінансування. Кошторис витрат на проведення загальнодержавного рівня виставки-конкурсу ДП "УкрНДНЦ" щороку складає та  погоджує з головою ГКЖ.

 

Начальник управління

з питань якості                                                                                     І. Сахацький


 

Додаток 1

до пункту 4.2.5 Положення про Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка “Я хочу жити в якісному світі”

 

 

 

(дата подання супровідного листа)

 

Супровідний лист

(регіон України)

 

до робіт учасників регіонального рівня

Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі"

 

 

 

 

 

( повна назва навчального закладу)

 

 

 

 

 

(повна адреса, телефон, посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

 

№ з/п

Прізвище та ім'я учасника

Вік учасника

Назва роботи

Контактний телефон

1

2

3

4

5

                                                                          Номінація “Я пізнаю якісну продукцію"

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінація "Ми - архітектори якісного світу"

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінація “Кращий плакат на споживчу тематику"

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надається до участі у конкурсі ______________ робіт.

 

Керівник

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

Начальник управління

з питань якості                                                                                                                                І.Сахацький