Додаток 1

Згідно "Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товарист, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій належить державі, а також господарських товарист, 50 і більше % якцій яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 % " (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2016р. №1067) ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" розміщує наступну інформацію:

Підсумки діяльності ДП "Івано-Франківськстандартметрологія":

За 2013 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2013 рік

Звіт про фінансові результати за 2013 рік

За 2014 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2014 рік

Звіт про фінансові результати за 2014 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік

Звіт про власний капітал за 2014 рік

Примітки до річної звітності за 2014 рік

За 2015 рік

Звіт про фінансові результати за 2015 рік

За 2016 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2016 рік

Звіт про фінансові результати за 2016 рік

Аудиторський звіт за 2016 рік

За 2017 рік

Баланс та звіт про фінансові результати за І квартал 2017 року

Баланс за І півріччя 2017 року

Баланс та звіт про фінансові результати за І квартал 2017 року

Баланс та звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 року

Баланс за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Аудиторський звіт за 2017 рік

За 2018 рік

Баланс за І квартал 2018 року

Баланс за II квартал 2018 року

Баланс за III квартал 2018 року

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Аудиторський звіт за 2018 рік