Незалежна споживча експертиза


З метою захисту інтересів як фізичних осіб – споживачів, виробників та і їх замовників, суб'єктів господарювання, які у своїй діяльності здійснюють закупівлі та продаж харчової і промислової продукції чи замовляють роботи та послуги, ДП"Івано-Франківськстандартметрологія" здійснюється незалежна споживча експертиза згідно СОУ КЗПС 74.9-02568182-001:2012 «Споживча експертиза продукції (товарів, робіт та послуг). Основні положення. Організація, порядок проведення та оформлення результатів».

Споживча експертиза це комплексне дослідження показників якості та безпечності товарів (послуг) щодо їх відповідності нормам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів, вимогам нормативної та технічної документації, а також встановлення причин невідповідності об’єкта експертизи чинним вимогам.

Споживча експертиза проводиться з метою захисту інтересів споживачів, забезпечення якості та безпечності харчових продуктів, охорони здоров’я населення, а також для розроблення заходів щодо запобігання надходження на споживчий ринок і обігу на ньому неякісної та небезпечної споживчої продукції (продукти харчування, побутові товари, товари для дітей, послуги торгівлі та ін.)

За результатами проведення споживчої експертизи надається експертний висновок, що може бути використаний для пред'явлення майнових претензій до постачальників (виробників) за неналежне виконання ними умов контрактів (договорів), а також для захисту своїх інтересів у судовому порядку.

Наявність експертного висновку, наданого ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», дає можливість в судовому порядку домогтися відшкодування своїх витрат.

Замовником споживчої експертизи можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» є незалежним компетентним державним підприємством з відповідно акредитованими випробувальними і вимірювальними лабораторіями та висококваліфікованим персоналом, що гарантує замовнику достовірні результати експертизи.

Будь-які відомості та інформація, отримані в ході споживчої експертизи, розглядаються фахівцями ДП «Івано-Франківськстандартметро логія» як конфеденційні, з урахуванням вимог чинного законодавства.


З питань проведення незалежної споживчої експертизи звертайтесь до Випробувального центру ДП"Івано-Франківськстандартметрологія":

м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127

кабінет № 19.

тел.: 8 (0342) 56 89 82 , email: dcsms@if.ukrtel.net