Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НД та ДКР) виконуються в ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» згідно бюджетної програми КПКВК 1201220 «Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку», напрям «Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами»

2015 рік

1. Удосконалення державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу ДЕТУ 03-01-96.

2. Удосконалення вторинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу ВЕТУ 03-01-01-08.

3. Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювань державним первинним еталоном одиниці об’єму та об’ємної витрати газу.

4. Проведення звірень державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами.

5. Забезпечення збереження та функціонування державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу, що становить національне надбання.

2016 рік

1. Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа.

2. Забезпечення відтворення та зберігання одиниць вимірювання державним первинним еталоном одиниці об’єму та об’ємної витрати газу (ДЕТУ 03-01-15).

3. Проведення звірень державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу ДЕТУ 03-01-15 з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами.

4. Забезпечення збереження та функціонування державного первинного еталона одиниці об’єму та об’ємної витрати газу, що становить національне надбання.