Статті 2004...2013:

1.І.С.Петришин, М.В.Кузь. Вплив атмосферного тиску на достовірність обліку газу в побуті Нафтова і газова промисловість, №4 2004., с.54.

2.І.С.Петришин, Я.В.Безгачнюк. До питання ідентифікації закону розподілу похибок еталонів Науковий вісник ІФНТУНГ, №1 2004.,с.59.

3.І.С.Петришин, М.В.Кузь Визначення поправочного барометричного коефіцієнта до показів побутових лічильників газу графічним методом Методи та прилади контролю якості, №13 2005, с.59-61.

4.Середюк Д.О., Середюк О.Є., Костинюк В.В. Метрологічний аналіз визначення коефіцієнта стисливості повітря при опосередкованому методі вимірювання витрати газу Методи та прилади контролю якості, №13 2005, с.56-58.

5. Петришин І.С., Безгачнюк Я.В. Дослідження метрологічних характеристик лічильників газу в реальних умовах експлуатації та їх вплив на точність обліку природного газу//Нафтогазова енергетика.- 2006.- № 1.

6. Середюк Д.О., Кісіль І.С. Методика визначення коефіцієнтів вагомості складових комплексного показника якості лічильників газу//Методи та прилади контролю якості.- 2006.- № 15.

7. Петришин І.С., Середюк О.Є., Середюк Д.О. Пристрій для діагностування форми дзвона витратовимірювальних установок//Науковий вісник <Галицької академії>. - 2006. - № 1.

8. Карпаш О.М., Петришин І.С., Петришин Н.І. Шляхи впровадження сучасних технологій менеджменту якості при розробленні та виробництві витратовимірювальної техніки// Методи і прилади контролю якості продукції.- 2006.- № 16.

9. Петришин І.С., Петришин Н.І. Узагальнена причинно-наслідкова діаграма Ісікави для визначення потенційних дефектів газової витратовимірювальної техніки// Стандартизація Сертифікація Якість.- 2006.- №3.

10. Петришин І.С., Джочко П.Я., Безгачнюк Я.В., Пелікан Ю.Т., Бас О.А. Вторинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні витрат від 4 до 1000 м3/год: створення та атестація Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади» - 2011, №4 с.18-22.

11.Т.І. Присяжнюк, І.С. Петришин Спосіб стабілізації витрати газу в установках еквівалентного витіснення рідини Метрологія та прилади - 2011 - № 3 - с.27-29.

12. Петришин І.С. Щодо питання діагностування побутових лічильників газу в експлуатації Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості» - 2011., №26 с. 60-64.

13.І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк Калібратор для повірки витратомірів газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год Вісник інженерної академії України – 2011 - №1 – с. 266-269.

14.Петришин І.С., Джочко П.Я., Безгачнюк Я.В., Пелікан Ю.Т., Бас О.А. Створення вторинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні витрат від 4 м3/год. до 1000 м3/год Науково-технічний журнал «Український метрологічний журнал» - 2011., №2 с. 36-40.

15.Петришин І.С., Бас О.А. Спосіб діагностування побутових лічильників природного та зрідженого газу в експлуатації Науково-технічний журнал «Нафтова і газова промисловість» - 2012. №1 с.48-51.

16.Петришин І.С., Соколовський В.В., Петришин Н.І., Дарвай І.Я. Аналіз показників якості природного газу, які впливають на процес горіння Науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» - 2012. №3 с.51-56.

17. Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас, І.С. Петришин Вдосконалення способу стабілізації витрати газу в установках еквівалентного витіснення рідини Український метрологічний журнал – 2012 - №4 – с.36-39.

18. Присяжнюк Т.І., Петришин І.С., Бас О.А. Установка еквівалентного витіснення із стабілізацією витрати з комутованими торцевими соплами Методи та прилади контролю якості» - 2012., №2(29) с. 84-88.

19.Петришин І.С., Безгачнюк Я.В., Бас О.А. Пересувна лабораторія для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати природного та скрапленого вуглеводневого газів Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади» - 2012., №3 ст.26-29.

20. І.С. Петришин, П.Я. Джочко, О.А. Бас Щодо метрологічного забезпечення лічильників газу на реальному середовищі при відповідних тисках Метрологія та прилади №2 2013 с.30-36.

21. І.С. Петришин, П.Я. Джочко, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас Технічні аспекти створення еталонної бази для метрологічного забезпечення лічильників газу в експлуатації Український метрологічний журнал №1 2013 с. 50-55.

22. І.С. Петришин, П.Я. Джочко, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас Застосування концепції невизначеності для метрологічної простежуваності одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі Системи обробки інформації Випуск 3 (110) с. 175-178.

23.І.С. Петришин, П.Я. Джочко, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас Концепція побудови національного ланцюга калібрування засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу Метрологія та прилади №4 2013 с. 13-21.

Статті 2014:

1. Петришин І.С. Математична та метрологічна моделі процесу передавання одиниці об’єму газу при високому тиску поршневою установкою / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // Системи обробки інформації. – 2014. – № 3 (119). – С. 106 – 111.

2. Бас О.А. Метрологічні аспекти відтворення поршневими установками одиниці об’єму газу при тиску 1,6 МПа / О.А. Бас // Метрологія та прилади. – 2014. – № 1 (45). – С. 32 – 41.

3. Бас О.А. Метрологічний аналіз вузла приводу поршневих розділювачів у витратовимірювальних поршневих установках / О.А. Бас, І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – №32. – С. 72 – 82.

4. Бас О.А. Конструктивні та метрологічні аспекти газовимірювальних установок поршневого типу / О.А. Бас // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2014. – № 1/4 (15). – С. 11 – 13.

5. Петришин І.С. Тестування та оцінка впливу обчислювальних компонентів на метрологічні характеристики засобів вимірювань витрати та кількості газу / І.С. Петришин, Я.В. Безгачнюк, Н.І. Петришин, О.А. Бас // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. - № 5. – С. 15 – 24.

Статті 2015:

1. Петришин І.С. Оцінка невизначеності калібрувальної установки дзвонового типу для роботи при високому надлишковому тиску / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // Системи обробки інформації. – 2015. – № 2 (127). – С. 39 – 42.

2. Петришин І.С. Вторинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні мікровитрат на базі установки еквівалентного витіснення рідини / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // Метрологія та прилади. – 2015. – № 1 (51). – С. 14 – 19.

3. Петришин І.С. Аналіз і оцінка метрологічних характеристик вимірювальної системи енергетичної цінності природного газу / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, Н.І. Петришин, О.А. Бас, В.М. Данів // Метрологія та прилади. – 2015. – № 4 (54). – С. 21 – 27.

Статті 2016:

1. Петришин І.С. Дослідження енергетичної цінності природного газу в споживачів комунально-побутового сектору / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // Метрологія та прилади. – 2015. – № 6 (56). – С. 42 – 49.

2. Петришин И.С. Уменьшение суммарной неопределенности измерений при воспроизведении единиц объема и объемного расхода газа эталонными установками / И.С. Петришин, Т.И. Присяжнюк, А.А. Бас // Системи обробки інформації. – 2016. – № 6 (143). – С. 120 – 123.

Тези 2014:

1. Петришин І.С. Розробка математичної моделі відтворення одиниці об’ємної витрати газу вузлом приводу поршневої витратовимірювальної установки / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах 6 – 12 червня 2014р.», зб. тез доповідей., Одеса: ОНАЗ. – 2014. – С. 237 – 240.

Тези 2015:

1. Петришин І.С. Експериментальні дослідження нестабільності відтворення одиниці об’ємної витрати газу поршневою установкою з механічним приводом / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement-2015», 2-6 лютого 2015 року: тези доповідей. – Київ: Академія метрології України. – 2015. –С. 90 – 93.

2. Петришин І.С. Поршнева витратовимірювальна установка одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на реальному середовищі при тиску до 1,6 МПа / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас // XIV Міжнародна наук.-техн. конф. «Приладобудування: стан і перспективи» 22 – 23 квітня 2015р., зб. тез доповідей, Київ: НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 207 – 209.

3. Петришин І.С. Метрологічне забезпечення вимірювальної системи теплоти згорання природного газу / І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, Н.І. Петришин, В.М. Данів, О.А. Бас // XIV Міжнародна наук.-техн. конф. «Приладобудування: стан і перспективи» 22 – 23 квітня 2015р., зб. тез доповідей, Київ: НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 212 – 214.

4. Безгачнюк Я.В. Методи та засоби забезпечення простежуваності вимірювання в сфері обліку природного газу / Я.В. Безгачнюк, Д.О. Середюк, В.Я. Гулик, Ю.Т. Пелікан // XIV Міжнародна наук.-техн. конф. «Приладобудування: стан і перспективи» 22 – 23 квітня 2015р., зб. тез доповідей, Київ: НТУУ «КПІ». – 2015. – С. 211 – 212.

5. І.С. Петришин, Т.І. Присяжнюк, О.А. Бас Розроблення пробовідбірника поршневого типу для природного газу з трубопроводів низького тиску в побутовому секторі // Третя міжнародна наукова конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015)". – Збірник тез доповідей 27-29 жовтня 2015 р., ВНТУ, Вінниця. – 2015. С. 60 – 62.

Тези 2016:

1. Петришин І.С., Присяжнюк Т.І., Бас О.А. Реалізація простежуваності еталонних установок одиниць об’єму та об’ємної витрати газу до державного еталона одиниць часу і частоти / XV Міжнародна наук.-техн. конф. «Приладобудування: стан і перспективи» 17 – 18 травня 2016р., зб. тез доповідей, Київ: НТУУ «КПІ». – 2016. – С. 194 – 195.

2. И.С. Петришин, Т.И. Присяжнюк, А.А. Бас Уменьшение суммарной неопределенности измерений при воспроизведении единиц объема и объемного расхода газа эталонными установками / ХІІІ Международный научно-технический семинар «Неопределенность измерений: научные, законодательные, методические и прикладные аспекты (UM-2016)» 13 – 14 апреля 2016г., сборник докладов, Минск: БелГИМ. – 2016. – С. 104 – 107.