1

1. Пат. 23832, 7 G01 F15/00, 25/00. Пристрій для градуювання критичних витратомірів газу/ Петришин І.С., Середюк О.Є., Дмитрусь М.М., Бестелесний А.Г. Заявлено 28.05.1997; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.

       Пристрій для градуювання критичних витратомірів газу, що включає систему подачі газу на вході, дзвоновий мірник, випробувальну ділянку, який відрізняється тим, що додатково утримує систему забезпечення температурного режиму градуювання та джерело робочого газу, а випробувальна ділянка утримує витратомір критичного витікання газу та систему забезпечення критичного режиму потоку, що включає засіб компримування газу, погашувач пульсацій тиску, електричний привід, задавач та стабілізатор частоти обертання приводу засобу компарування.

2. Пат. 49425, 7 G01 F25/00. Газовимірювальний пристрій для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу/ Петришин І.С., Середюк О.Є. Заявлено 06.12.2001; Опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4.

       Газовимірювальний пристрій для градуювання та перевірки витратомірів і лічильників газу, що містить розміщений у резервуарі з рідиною і поділений на ємності дзвін, вузол подачі газу з вхідним трубопроводом і випробувальну ділянку з вихідними трубопроводами, який відрізняється тим, що вхідний трубопровід додатково обладнаний розгалужовачем з вхідними лініями у кількості, рівній кількості ємностей дзвона, і випробувальною ділянкою, яка утримує блок перемикання вихідних трубопроводів, виконаною у вигляді випробувальних ліній з досліджуваними приладами, причому кількість випробувальних ліній у випробувальній ділянці дорівнює кількості ємностей дзвона та визначена кількістю фіксованих значень випробувальної витрати досліджуваних приладів, де пропорційність поділу дзвона є пропорційною до випробувальної витрати відносно їх максимального значення.

3. Пат. 52066, МПК (2006) G01 F3/00. Спосіб обліку витрати газу/ Петришин І.С., Бестелесний А.Г., Гончарук М.М. Заявлено 05.02.2002; Опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2.

       Спосіб обліку витрати газу, згідно з яким здійснюють автоматичне вимірювання параметрів потоку газу, що протікає у трубопроводі з наступним обчисленням зведених до стандартних умов витрати та об'єму, який відрізняється тим, що потік газу розділяють на нерівні частини з утворенням розгалужень різної пропускної здатності, підключених до основного трубопроводу в одній точці, в кожному розгалуженні вимірюють витрату відповідного діапазону із забезпеченням вимог достатності верхньої і нижньої границь вимірювань, причому, вибір конкретного розгалуження для вимірювання потоку здійснюють автоматично порівнюючим вибірковим перемикаючим пристроєм, виходячи із умов його з'єднання з встановленими по кожному розгалуженню лічильниками через засоби перемикання потоку, що забезпечують зв'язок кожного розгалуження з коректором, який у відповідності до витрати, виміряної на вході основного трубопроводу, і параметрів тиску газу, і температури на його виході по заданих алгоритмах обчислює зведену до стандартних мов витрату газу.

4. Пат. 52261, МПК (2006) G01 F3/00. Система обліку витрат газу/ Петришин І.С., Бестелесний А.Г. Заявлено 01.04.2002; Опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2.

       Система обліку витрат газу, що містить вимірювальну схему, яка складається з каналів вимірювання об'ємної витрати газу в робочих умовах, вимірювання абсолютного тиску, вимірювання температури, і обчислювальну схему, в склад якої входить обчислювальний пристрій з перетворювачами температури і тиску, яка відрізняється тим, що вимірювальна схема містить роздільник потоку з утворенням розгалужень різної пропускної здатності, в кожному розгалужені розташований лічильник об'єму витрат газу відповідного діапазону вимірювань, причому діапазони вимірювань лічильників вибрані з перекриттям, а також засоби перемикання потоку газу у відповідне розгалуження, яке здійснюється автоматично порівнювальним вибірковим перемикальним пристроєм, що входить до обчислювальної схеми, режим роботи якої задається розрахованим алгоритмом обліку з врахуванням сигналів, що надійшли з каналів вимірювання об'ємної витрати газу в робочих умовах, вимірювання абсолютного тиску і вимірювання температури.

5. Декл. пат. 51391 А, МПК 7 G01 F25/00. Газовимірювальний пристрій для градуювання та вивіряння витратомірів і лічильників газу/ Петришин І.С., Середюк О.Є. Заявлено 12.03.2002; Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.

       Газовимірювальний пристрій для градуювання та вивіряння витратомірів і лічильників газу, який скомплектований із резервуара з рідиною, у якому розміщений дзвін, поділений на ємності, які оснащені патрубками, що приєднані до випробувальної ділянки та вузла подачі газу через крани і колектори, який відрізняється тим, що внутрішня порожнина дзвона оснащена щонайменше трьома перетинками, які розташовані радіально, чим забезпечений поділ дзвона, відповідно, щонайменше на три рівновисокі ємності у вигляді секторів, об'єми яких визначені відносно кількості перетинок і одночасно кратні об'єму найменшої ємкості, при цьому патрубки розміщені співвісно до геометричних центрів секторів і внутрішні діаметри патрубків пропорційні об'ємам ємкостей, до яких вони приєднані.

6. Декл. пат. 53539 А, МПК 7 G01 F3/00. Інформаційно-вимірювальна система обліку витрат газу/ Петришин І.С., Бестелесний А.Г. Заявлено 16.07.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1.

       Інформаційно-вимірювальна система обліку витрат газу, що містить лічильник газу і обчислювач з вхідними каналами для вимірювання тиску та температури газу, яка відрізняється тим, що додатково містить вихідний редуктор та вхідний регулятор тиску, які утворюють разом з обчислювачем і лічильником за заданими алгоритмами систему керування зі зворотним зв'язком.

7. Пат. 70683, МПК 7 G01 Fl/00 G01 F5/00. Спосіб приведення об'єму газу до стандартних умов/ Петришин І.С., Кузь М.В., Гончарук М.І., Панасик В.Л. Заявлено 23.12.2003; Опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2.

       Спосіб приведення об'єму газу до стандартних умов, що включає оцінку значень об'єму за інформативними параметрами, який відрізняється тим, що при дійсних параметрах газового потоку вимірюють дійсний об'єм газу і визначають поправочний коефіцієнт за допомогою багатопараметричної номограми, побудованої на основі експериментально отриманих даних середньомісячної температури, температури повітря в приміщенні, де встановлено лічильник, відстані від точки входу газопроводу в приміщення до точки входу лічильника, різниці атмосферних тисків залежно від висоти розташування точки вимірювань над рівнем моря, після чого обчислюють величину об'єму газу, приведену до стандартних умов.

8. Пат. 75801, МПК 7 G01 F3/00. Коректор об'єму газу/ Петришин І.С., Кузь М.В. Заявлено 16.08.2004; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.

       Коректор об'єму газу, що містить корпус, вузол вимірювання і пристрій корекції, який відрізняється тим, що вузол вимірювання складається з камери вимірювання тиску і камери вимірювання температури, розміщених у порожнині корпусу, при цьому камера вимірювання тиску містить чутливий елемент тиску, такий як сильфон, з'єднаний тягою із чутливим елементом температури, таким як біметалічна пластина, яка розміщена в камері вимірювання температури і з'єднана із пристроєм корекції, що виконаний у вигляді рухомої регульованої засувки, встановленої з можливістю регулювання потоку газу, що надходить в лічильник для обліку.

 9. Пат. 63180. Пристрій для калібрування, метрологічної атестації та повірки лічильників і витратомірів газу/ Петришин І.С., Джочко П.Я., Середюк Д.О., Безгачнюк Я.В., Пелікан Ю.Т. Опубліковано 26.09.2011. Бюл №18.

>

 10.Пат.61881,МПК 2011.01 G01F 25/00. Пристрій для калібрування метрологічної атестації та повірки сопел критичного витоку/ Петришин І.С., Джочко П.Я., Середюк Д.О., Безгачнюк Я.В. Опубліковано 25.07.2011. Бюл.№14 .

>

 11.Пат. 67329. Спосіб бездемонтажного діагностування побутових лічильників природного та зрідженого газу в експлуатації/ Петришин І.С., Бас О.А. Опубліковано 10.02.2012. Бюл №3.

>

 12.Пат 67583. Спосіб калібрування побутових лічильників природного газу/ Петришин І.С., Пістун Є.П., Матіко Ф.Д., Карпенко А.П., Мінін С.В., Орлов М.В. Опубліковано 27.02.2012. Бюл №4.

>

 13.Пат 75178. Пересувна лабораторія для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання до державного первинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газу/ Петришин І.С., Джочко П.Я., Середюк Д.О., Безгачнюк Я.В., Бас О.А., Гулик В.Я., Лемішка В.І., Пелікан Ю.Т. Опубліковано 26.11.2012. Бюл№22.

>