Державне підприємство „Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” засновано на державній власності, належить до сфери управління Мінекономрозвитку України та є державним комерційним підприємством. Підприємство утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів.

ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” є Головною організацією Мінекономрозвитку України з вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу і проводить значну роботу в сфері наукових досліджень з теоретичних основ метрології, теорії вимірювань та методів визначення точності вимірювань в напрямку метрологічного забезпечення обліку природного газу в Україні. Свою наукову діяльність центр розпочав ще в далекому 1992 році, коли на основі відповідного досвіду з метрологічного забезпечення засобів обліку природного газу, які випускались на тодішньому Івано-Франківському приладобудівному заводі, центр було призначено Головною організацією Держстандарту України з вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу. Основною функцією ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” є забезпечення єдності та простежуваності вимірювань при вимірюванні об’єму та кількості природного газу. Спеціалістами ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” був створений первинний спеціальний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу, який колегією Держстандарту України 12.06.1996р. був затверджений як державний (ДЕТУ 03-01-96).

Державний первинний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 4 м3/год до 200 м3/год
Державний первинний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 4 м3/год до 200 м3/год

Одночасно розроблено і впроваджено державну повірочну схему для засобів вимірювальної техніки об'єму та об'ємної витрати газу (ДСТУ 3383), державні стандарти на технічні вимоги, методи та засоби випробувань і повірки лічильників газу, нормативні документи (рекомендації, інструкції, методики), що дало змогу створити концепцію метрологічного забезпечення засобів вимірювань обліку газу в Україні. Державний первинний еталон за своїми характеристиками не поступається аналогічним еталонам західноєвропейських країн. За наявності державного первинного еталону з розширеною невизначеністю 0,1 %, ряду вторинних та вихідних еталонів, ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” має можливість проводити роботи по державних випробуваннях, атестації, повірці та калібруванні засобів вимірювань об'єму та об'ємної витрати в діапазоні витрат від 0,001 до 4000 м3/год.


Вторинний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 0,016 м3/год до 16 м3/год

Основними напрямками наукової діяльності підприємства є дослідження еталонних установок, еталонних лічильників та витратомірів з метою зменшення невизначеності вимірювань, а також розроблення та удосконалення методів передавання розміру одиниць вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу від первинного еталона до робочих засобів вимірювань. За останні роки фахівцями науково-дослідної лабораторії розроблено та введено в експлуатацію 4 вторинних еталона одиниці об'єму та об’ємної витрати газу, що дало можливість забезпечити передачу одиниці об’ємної витрати газу в діапазоні від 0,001 м3/год до 4000 м3/год.


Вторинні еталони одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 4 м3/год до 1000 м3/год та від 50 м3/год до 4000 м3/год

Наявна еталонна база поряд з еталонними повірочними установками газозбутових та газотранспортних підприємств та організацій сформували технічну основу метрологічного забезпечення обліку природного газу у державі.


Вторинний еталон одиниць об'єму та об'ємної витрати газу в діапазоні від 0,001 м3/год до 0,25 м3/год

Для підтвердження своїх вимірювальних та калібрувальних можливостей з вимірювання одиниць об'єму та об'ємної витрати газу ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” співпрацює із міжнародною метрологічною організацією країн центральної та східної Європи КООМЕТ. В рамках цієї організації постійно проводяться міжнародні звірення національних еталонів та зовнішні перевірки системи якості підприємства на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025. На сьогодні підприємством прийнято участь в трьох міжнародних звіреннях еталонів, які завершені і за результатами яких підприємство спочатку отримало, а потім успішно підтвердило СМС-рядки в міжнародній базі KCDB Міжнародного бюро мір та ваг BIPM (м. Париж), що в свою чергу забезпечує міжнародне визнання результатів калібрувань проведених з використанням еталонів ДП «Івано-Франківськстандартметрологія». Для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання до державного первинного еталона та вторинних еталонів одиниць об'єму та об'ємної витрати газу ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» використовує пересувну лабораторію шляхом проведення звірень, атестації, повірки та калібрування усіх існуючих на сьогодні типів витратовимірювальних установок, які експлуатуються в якості робочих еталонів територіальними ЦСМ, газозбутовими та газопостачальними організаціями та іншими приватними структурами.


Пересувна лабораторія для забезпечення простежуваності робочих засобів вимірювання до Державного первинного еталона одиниць об'єму та об'ємної витрати газу

В складі пересувної лабораторії для здійснення передачі розмірів одиниць об’єму та об’ємної витрати газу застосовується в числі інших засобів трансферна соплова установка Justur TZKD-16.


Трансферна соплова установка Justur TZKD-16

Працівниками центру було розроблено, виготовлено та впроваджено в роботу сопловий блок для калібрування, метрологічної атестації та повірки сопел критичного витоку на державному первинному еталоні.


Пристрій для калібрування, метрологічної атестації та повірки сопел критичного витоку на Державному первинному еталоні

На даний час науковцями центру розробляється еталонна поршнева установка одиниць об'єму та об'ємної витрати газу на реальному середовищі при високих тисках (до 1,6 МПа), яка забезпечуватиме можливість використання її для проведення калібрування, метрологічної атестації та повірки лічильників і витратомірів газу, забезпечуючи умови, при яких вони експлуатуються з підвищеною точністю.

ДП „Івано-Франківськстандартметрологія” плідно співпрацює з науковими інститутами та підприємствами метрологічної системи України. Центр є підписантом Угоди «Про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювань, що видаються національними метрологічними інститутами» (CIPM MRA). Спеціалісти центру виконували державні доручення з питань метрології в Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, США, Кореї, Польщі, Словаччині, Чехії, Китаї. Наш досвід в організації метрологічного забезпечення засобів вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу вивчають спеціалісти з Росії, Білорусії, Молдови, Грузії та Словаччини.

Своїми досягненнями колектив центру завдячує ціленаправленій кадровій політиці його керівництва, яке взяло за правило щорічно поповнювати колектив центру випускниками місцевого профільного вищого навчального закладу – Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Ще на початку наукової діяльності спільним наказом ректора університету та директора в центрі стандартизації та метрології в 1996 році було створено філіали кафедри інформаційно-вимірювальної техніки та кафедри приладів та методів контролю якості цього навчального закладу. Майбутні спеціалісти проходять в центрі теоретичну та практичну підготовку і найбільш підготовлені з них вливаються в трудовий колектив центру.

Під керівництвом головного наукового співробітника, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника промисловості України Петришина І.С. на підприємстві створена наукова школа в галузі метрологічного забезпечення вимірювання витрати та кількості природного газу. Шість кандидатів наук активно працюють над створенням та реалізацією технічного та нормативного забезпечення вимірювань. Підготовлено 4 навчальні посібники та довідники, опубліковано більше 250 наукових праць, отримано близько 40 патентів на винаходи впроваджено у виробничу практику більше сотні раціоналізаторських пропозицій направлених на створення та вдосконалення еталонної бази та технічних засобів обліку природного газу в Україні. Четверо працівників центру стали переможцями щорічного конкурсу серед винахідників Прикарпаття і удостоєні почесного звання “Галицький кмітливець”. За високі трудові досягнення в економічному розвитку краю найвищою регіональною нагородою – медаллю “За заслуги перед Прикарпаттям” відзначені троє працівників центру.

З врахуванням наявної матеріально-технічної бази, досвіду роботи по створенню еталонного обладнання та кваліфікованих спеціалістів центр має можливість виконувати замовлення територіальних органів, газозбутових та газотранспортних організацій по виготовленню необхідного еталонного обладнання в галузі вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу.